Vyberte stránku

Správa pohledávek

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek.

Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

  • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek
  • zmapování majetku dlužníka
  • rozhodčí řízení
  • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení, dědickém řízení
  • zprostředkování odkupu/prodeje pohledávek v rámci balíků
  • exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora

Vaše práva bereme osobně