Vyberte stránku

Firemní právník

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Firemní právní poradenství – firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici tým právníků na míru vašeho podnikání? Chcete pravidelné a kvalitní právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele a společnosti nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vaší společnosti. Poskytneme právníky na konkrétní oblasti práva.

Výhody právních balíčků firemního poradenství

 • jedna kontaktní osoba, která vám bude k dispozici
 • pokryjeme každou stránku podnikání
 • nepotřebujete vlastní firemní právníky
 • výhodné hodinové sazby

Náš tým právníků vám bude kdykoli k dispozici, aby se postaral o veškeré právní požadavky. Jednotliví právníci se specializují na konkrétní právní agendu, vašemu podnikání se tak bude vždy věnovat odborník na danou právní oblast. Ze zákona jsme vázáni mlčenlivostí a pojištěni. Vyberte si jeden z nabízených balíčků právních služeb. 

Odměna firemního právníka

5h/ měsíc, vhodné pro OSVČ, fyzické osoby
9 400 Kč bez DPH, každá další h. 1 800 Kč


15h/měsíc, vhodné pro menší společnosti
26 000 Kč bez DPH, každá další h. 1 760 Kč


30h/měsíc, vhodné pro střední společnosti
49 300 Kč bez DPH, každá další h. 1 550 Kč


45h/měsíc, vhodné pro větší společnosti
68 500 Kč bez DPH, každá další h. 1 500 Kč

Pokud se o službě chcete dozvědět více, nebo se chcete poradit, jaký balíček by se pro vás hodil, můžete nás kdykoli kontaktovat nebo si domluvit osobní schůzku. Požadavky vyřešíme rychle, správně a efektivně.

Právní služby pro jednatele, představenstvo, dozorčí radu

Statutární orgán (jednatel, člen představenstva, statutární ředitel) odpovídá celým svým majetkem za to, že bude postupovat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je institut vztahující se k oblasti obchodního práva a správy majetku. Péči řádného hospodáře lze prokázat i tím, že se před každým významným právním jednáním poradíte s advokátem. Často řešíme například:

 • svolání valných hromad, zápisy z valných hromad
 • zprávy o vztazích, změny ve veřejném rejstříku
 • zastupování vůči obchodním partnerům, před soudy
 • evidence skutečných majitelů
 • testy insolvence, likvidity, rozdělení vlastních zdrojů
 • správa pohledávek, vymáhání pohledávek
 • jednání s odbory, úřady, státní správou
 • kompletní revize obchodních, nájemních a jiných smluv, včetně právní due diligence

Právní služby pro personální oddělení

Personální i mzdové oddělení se běžně potýká s řadou otázek, na které je potřeba mít správné odpovědi. Často řešíme například:

 • nakládání s osobními údaji zaměstnanců, GDPR
 • propouštění zaměstnanců, včetně hromadného propouštění
 • odměňování zaměstnanců včetně stanovení nenároké složky mzdy či odměny
 • evidence pracovní doby, přestávek, přesčasů na pracovní cestě, hlídání zaměstnanců
 • pracovní spory, řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • směrnice a vnitropodnikové pracovněprávní dokumenty zaměstnavatele
 • kompletní revize pracovněprávních smluv, včetně právní due diligence

Právní služby pro marketingové oddělení (marketing & media)

Jako advokátní kanceláře nabízíme komplexní právní poradenství v různých právních aspektech tvorby a provozování e-commerce a reklamy. Zejména řešíme:

právní poradenství v oblasti internetové reklamy a marketingu

 • licencování a jiné způsoby obchodního využití mediálního obsahu
 • tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, reklamačních řádů apod.)
 • kontrola reklamního obsahu (soulad s právem)
 • zastupování týkající se odpovědnosti provozovatele webových stránek
 • doménové spory

Právní služby pro IT oddělení

Poskytneme vám veškerou právní podporu týkající se outsourcingu části nebo celého IT oddělení vaší společnosti na třetí stranu. Pomůžeme vám při nastavení podmínek ve smlouvách, kontrolních a sankčních mechanismů, převodu IT oddělení na třetí stranu, GDPR, servisních smluv, převodech softwaru, hardwaru.

Máte zájem o naše právní služby či se chcete o čemkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit.

Vaše práva bereme osobně