Vyberte stránku

Balíčky právních služeb

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Balíčky právních služeb jsou určeny pro dlouhodobou spolupráci umožňující zajistit právní služby za předem dohodnutých podmínek. Cílem je snižování obchodních rizik, okamžitá dostupnost advokáta a efektivní prosazování práv klientů. Podnikatelům a obchodním společnostem nabízíme za zvýhodněných podmínek trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství zejména ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou.

Balíčky

Při zájmu o dlouhodobou spolupráci umožňujeme zajistit právní služby za předem dohodnutých podmínek.

Cenu balíčku právních služeb a rozsah právních služeb můžeme nastavit na základě předpokládaných požadavků. Nevyčerpané hodiny se přesouvají do dalšího měsíce, celkem 2x ročně.

Obsah balíčků právních služeb

  • právní poradenství ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
  • soupis smluv, dohod a dalších listin
  • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
  • soupis a posuzování pracovněprávních úkonů
  • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
  • soupis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
  • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
  • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně