Vyberte stránku

Insolvence

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Insolvenční zákonzásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí v souvislosti s insolvenčním řízením tyto služby:

 

 • vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)
 • poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech
 • podávání návrhů na prohlášení insolvence
 • zastupování klienta ve věřitelských orgánech
 • poradenství klientům – dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkursu)
 • poradenství při reorganizaci
 • přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
 • popírání pohledávek jiných věřitelů

  Řešíme

  Insolvence OSVČ

  Insolvence firmy

  Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

  Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení

  Přezkumné jednání

  Povinnost řešit úpadek

  V této souvislosti je třeba upozornit, že dlužník má podle nového insolvenčního zákona, pokud se nachází v úpadku, povinnost řešit předlužení své společnosti. Tuto povinnost mají osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení (tedy zejména statutární orgán společnosti – jednatel, představenstvo). Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí, může vzniknout i trestně-právní odpovědnost.

  Řešení krizových stavů a insolvence (úpadek) podniku zasahuje do více oborů, a proto je nejlepším řešením obrátit se na společnost, specializující se na tuto oblast. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zpracovává tuto problematiku komplexně, ve spolupráci s odborníky, ne odděleně v každém oboru zvlášť. JUDr. Ing. Pavel Fabian je rovněž insolvenčním správcem (od roku 2012) a insolvenčním správcem se zvláštním povolením disponujícím prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.

  2 641

  Jednání u soudu od r. 2008

  1 000

  Spokojených klientů

  14 let

  Zastupujeme vaše zájmy

  Vaše práva bereme osobně