Vyberte stránku

Platební rozkaz

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Elektronický platební rozkaz funguje na principu zkráceného řízení, přičemž žalobce může vymáhat pohledávku a to do výše 1 mil. Kč. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal.

Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku (lze podat návrh na nařízení exekuce). Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Užití elektronického platebního rozkazu je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zpravidla rychlejší a levnější než běžné nalézací řízení.

Vaše práva bereme osobně