Vyberte stránku

Finanční právo, daňové právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje specializované právní služby v oborech finanční právo a daňové právo se zaměřením na zastupování daňových subjektů v daňovém řízení před finančními a celními úřady. Zastupujeme klienty při žalobách ke správním soudům proti nezákonnému vyměření daně, podáváme žaloby proti nečinnosti správců daně zejména při vytýkacích řízeních a odvoláních:

  • zastupování v daňovém řízení před správcem daně a vedení sporů se správci daně
  • zastupování v daňovém řízení
  • žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů
  • koncepty mezinárodních struktur s ohledem na optimální zdanění
  • aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění

V souvislosti s finančním a daňovým právem nabízíme:

  • obhajoba v trestním řízení se specializací na hospodářskou kriminalitu a závažné trestné činy majetkové
  • zastupování poškozených v trestním řízení (adhezní)

Společně s našimi daňovými a účetními poradci vypracujeme optimální daňové řešení pro připravovaný podnikatelský projekt nebo transakci. Identifikujeme vhodné oblasti pro daňovou optimalizaci a zajistíme pro implementaci zvoleného daňově optimálního řešení.

Vaše práva bereme osobně