Vyberte stránku

Pracovní úraz

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je podle § 271k zákoníku práce poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Jedná se o celou škálu situací, které mohou nastat při plnění pracovních povinností, nejčastěji jde o namožení, uklouznutí a pád z výšky. Další poměrně častou skupinou úrazů jsou úrazy vzniklé při obsluze strojů a zařízení, zejména pořezání se a zasažení očí odletujícími materiály. Nesmíme zapomenou na to že do této kategorie spadají i méně zřejmé situace, jako úraz na teambuildingu nebo na pracovním meetingu i pokud se tyto činnosti neodehrávají v provozně zaměstnavatele.

Jen za rok 2020 bylo evidováno 41 358 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy. Z této statistiky můžeme vidět, že se nejedná o neobvyklou situaci v pracovněprávním vztahu.  Je proto důležité vědět, jak se zachovat v případě že se nám stane pracovní úraz, nebo našemu zaměstnanci. Jakmile utrpíte pracovní úraz, nahlaste ho svému nadřízenému, pokud není zapotřebí okamžitého převezení do zdravotnického zařízení, vyhledejte ošetření lékařem. 

Zaměstnanec má právo na plné odškodnění pracovního úrazu, zejména na úhradu

  • škody na věcech,
  • bolestného,
  • náhrady za ztížené společenské uplatnění,
  • náhrady léčebných výloh,
  • náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
  • náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. úrazová renta za tzv. trvalé následky z práce).

 V případě že budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte naši advokátní kancelář a mi vám pomůžeme, vyřešit veškeré problémy, které mohou nastat při odškodnění pracovního úrazu.