Vyberte stránku

Pracovní poměr

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Potřebujete pro své podnikání pracovní posilu a nevíte, jaká smlouva by byla nejvhodnější?

Řešíme

Výpověď/ukončení

Home office

Pracovní úraz

Pracovní poměr, pracovní smlouva

Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, vzniká pracovní smlouvou uzavřenou buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou může trvat ze zákona maximálně 3 roky.

Pracovní smlouva musí obsahovat popis práce, kterou bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu. Pokud smlouva obsahuje i výši platu, nemůže být tento plat změněn ze strany zaměstnavatele bez souhlasu zaměstnance (z tohoto důvodu doporučujeme tzv. mzdový výměr). V rámci pracovního poměru může být sjednána zkušební doba, během které může pracovní poměr neprodleně rozvázat zaměstnanec i zaměstnavatel. Dle zákoníku práce nesmí být zkušební doba delší než tři měsíce, u vedoucích pracovníků šest měsíců. Domluvená zkušební doba nesmí být prodlužována. Délka výpovědní lhůty je minimálně 2 měsíce.

Výše pracovního úvazku může být v tomto případě jakákoliv, tedy od plného úvazku po částečný úvazek, například jen na 4 hodiny týdně. Maximální rozsah práce stanovuje zákon na 40 hodin týdně. Práce přesčas nařízená zaměstnavatelem nesmí přesáhnout osm hodin týdně a v celkovém součtu 150 hodin ročně.

Dohody

Dohody upravují pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr, a tudíž i mimo pracovní smlouvu.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Dohoda o pracovní činnosti upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který musí být rovněž uzavřen písemnou formou. Rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu měsíčního úvazku. Z této dohody vždy odvádí zaměstnavatel zálohovou daň ve výši 15 %. Zdravotní a sociální pojištění se platí při výdělku nad 2 500 Kč. V tomto případě platí hranice minimální mzdy.

Dohoda o provedení práce (DPP)
Dohoda o provedení práce byla původně zamýšlena jako smlouva pro jednorázový pracovní úkon, platí zákonem stanovený maximální rozsah práce 300 hodin/rok vykonaný pro jednoho zaměstnavatele. Pokud je odměna nižší než 10 000 Kč/měsíc, nehradí zaměstnavatel zdravotní pojištění, pouze 15% srážkovou daň. Pokud ale zaměstnanec u svého zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzické osoby (lidově „růžové prohlášení“), zaměstnavatel srážkovou daň neodvádí. Stejně jako u pracovního poměru ovšem platí hranice minimální mzdy. Dohodu o provedení práce lze vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta trvá 15 dní.

Navrhneme vám vzorovou pracovní smlouvu, manažerskou smlouvu a veškerou další potřebnou pracovněprávní dokumentaci. Smluvní vztahy mezi podnikateli nastavíme tak, abychom vyloučili riziko tzv. švarcsystému. Vytvoříme rovněž pracovní řády a vnitřní předpisy na míru vašim provozním potřebám.

V rámci pracovního práva se věnujeme přípravě

  • pracovních či manažerských smluv
  • dohod o provedení práce
  • dohod o pracovní činnosti
  • dokumentů směřujících k rozvázání pracovního poměru
  • vnitřních předpisů, pracovní řádů, mzdových pravidel
  • dohod o hmotné odpovědnosti
  • konkurenčních doložek

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Vaše práva bereme osobně