Vyberte stránku

Vymáhání dluhů & pohledávek

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti advokacie Vám pomůžeme v komunikaci s dlužníkem a přimějeme ho k uhrazení dlužné částky ať už v mimosoudním jednání, tak pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení.

Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí při vymáhání pohledávek:

  • výzvy advokátní kanceláře
  • služby insolvenčního správce
  • nižší soudní poplatek
  • návrhy na nařízení exekuce, naši odměnu hradí dlužník
  • bezplatné žaloby a elektronické platební rozkazy

Řešíme

h

Soudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Exekuce

Platební rozkaz

i

Přihláška pohledávky do insolvence

Směnečný platební rozkaz

Správa pohledávek

Posouzení pohledávky

U každé pohledávky, kterou nám předložíte k vymáhání, nejprve zdarma posoudíme, zda -li existuje reálná šance přiznání pohledávky v nalézacím řízení, abyste nenesli riziko zamítnutí žaloby. Vymáháme pohledávky již od nominální hodnoty 5000 Kč. Pokud je pohledávka posouzena jako právně přiznatelná, kontaktujeme dlužníka nejprve výzvou k uhrazení jeho dluhu a pokusíme se o mimosoudní vymožení dluhu.

Soudní vymáhání pohledávek

Neuhradí-li dlužník pohledávku v mimosoudním jednání, zpracujeme a podáme žalobu (návrh na vydání platebního rozkazu) k soudu popřípadě k rozhodčímu soudu. Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, kdy bude pohledávka přiznána, přistoupíme následně k vymožení pohledávky a podáme návrh na nařízení exekuce a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. V případě prohlášení úpadku přihlásíme pohledávku do insolvenčního řízení. Vše lze vyřešit on-line, tedy bez Vaší osobní přítomnosti v advokátní kanceláři. Vymáháme pohledávky v rámci celé ČR.

Odměna za vymáhání pohledávky

Odměna naší advokátní kanceláře je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník (což je zásadní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur). Riziko neúspěchu a další ztráty tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli. Konkrétní podmínky Vám závazně potvrdíme po obdržení podkladů, které nám můžete zaslat jako scan nebo foto.

Naše odměna je v případě uhrazení dluhu splatná jako první v pořadí. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

15 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně