Home / Vymáhání pohledávek

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Vymáhání pohledávek, exekuce

FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti advokacie Vám pomůžeme v komunikaci s dlužníkem a přimějeme ho k uhrazení dlužné částky ať už v mimosoudním jednání, tak pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení.

Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí při vymáhání pohledávek:

  • výzvy advokátní kanceláře
  • služby insolvenčního správce
  • nižší soudní poplatek
  • návrhy na nařízení exekuce, naši odměnu hradí dlužník
  • bezplatné žaloby a elektronické platební rozkazy

Posouzení pohledávky


U každé pohledávky, kterou nám předložíte k vymáhání, nejprve zdarma posoudíme, zda -li existuje reálná šance přiznání pohledávky v nalézacím řízení, abyste nenesli riziko zamítnutí žaloby. Vymáháme pohledávky již od nominální hodnoty 5000 Kč. Pokud je pohledávka posouzena jako právně přiznatelná, kontaktujeme dlužníka nejprve výzvou k uhrazení jeho dluhu a pokusíme se o mimosoudní vymožení dluhu.

Soudní vymáhání pohledávek


Neuhradí-li dlužník pohledávku v mimosoudním jednání, zpracujeme a podáme žalobu (návrh na vydání platebního rozkazu) k soudu popřípadě k rozhodčímu soudu. Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, kdy bude pohledávka přiznána, přistoupíme následně k vymožení pohledávky a podáme návrh na nařízení exekuce a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. V případě prohlášení úpadku přihlásíme pohledávku do insolvenčního řízení. Vše lze vyřešit on-line, tedy bez Vaší osobní přítomnosti v advokátní kanceláři. Vymáháme pohledávky v rámci celé ČR.

Odměna za vymáhání pohledávky


Odměna naší advokátní kanceláře je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník (což je zásadní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur). Riziko neúspěchu a další ztráty tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli. Konkrétní podmínky Vám závazně potvrdíme po obdržení podkladů, které nám můžete zaslat jako scan nebo foto.

Naše odměna je v případě uhrazení dluhu splatná jako první v pořadí. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

Podklady pro vymáhání pohledávek

Potřebujete vymoci pohledávku? Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem