Vyberte stránku

Smlouva o výkonu funkce

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Smlouva o výkonu funkce

Podstatou smlouvy o výkonu funkce je upravit práva a povinnosti společnosti a člena statutárního orgánu v jejich vzájemném vztahu. Účastníky tohoto smluvního vztahu založeného smlouvou o výkonu funkce jsou tak vždy obchodní korporace a člen statutárního orgánu.

Předmětem smlouvy budou hlavně práva a povinnosti člena statutárního orgánu (jednatele) při výkonu jeho funkce. Zejména bude povinen vykonávat funkci řádně, v souladu se smlouvou a za sjednanou odměna. Pokud nebyla odměna dohodnuta platí, že smlouva o výkonu je bezplatná, v opačném případě se na odměnu bude vztahovat § 60 ZOK

Smlouva o výkonu funkce musí mít vždy písemnou formu. Její schválení, ale i změny schvaluje v případě s. r. o. valná hromada. Pokud se jedná o jednočlenné s.r.o. pak podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. V případě neschválení příslušným orgánem nedojde k nabytí účinnosti smlouvy.  

V případech rozporu smlouvy o výkonu funkce s ustanovením zakladatelského právního jednání obchodní společnosti se přednostně užije úprava zakotvená ve společenské smlouvě. Bude-li však smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce․

Rádi vám zodpovíme veškeré otázky ohledně smlouvy o výkonu funkce a zařídíme její sepsání. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář.