Vyberte stránku

Obchodní & soudní spory

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící soudní spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Na základě informací od vás zhodnotíme šance na úspěch v soudním sporu nebo mimosoudním vyjednávání a navrhneme postup řešení soudního sporu. Zajistíme tedy právní vedení sporu, zastoupíme vás před soudem a bude-li to v dané situaci vhodné, pak také v jednání s protistranou. Jsme vybaveni týmem specialistů na spornou agendu ať již před soudy či rozhodčími soudy.

 

Řešíme

Soudní spory

Rozhodčí řízení

Oblast soudních sporů obsahují tyto právní služby

  • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů, zejména soudní spory ze závazkových vztahů (spory z kupních smluv a smluv o dílo), spory o náhradu škody, spory o neplatnost valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, vymáhání pohledávek
  • jednání s druhou stranou o smíru
  • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu, stížnosti k Ústavnímu soudu)
  • nařízení předběžného opatření (zajištění majetku) a obrana proti předběžným opatřením, odvolací řízení
  • společnické žaloby, žaloby o náhradu reflexní škody, žaloby o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou
  • zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Advokát pro řešení soudních sporů

Poskytujeme právní služby při jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjednání dohod o narovnání a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování. Naše praxe soudních sporů je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce.

Díky kombinaci perfektní znalosti hmotněprávní úpravy i procesního práva může náš tým poskytovat nadstandardní právní služby a s úspěchem zastupovat klienty při jejich sporech.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně