Vyberte stránku

Konkurenční doložka

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

Konkurenční doložka je ujednání, kde se zaměstnanec písemně zaváže zaměstnavateli, že po skončení pracovního poměru, nebude konat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči zaměstnavateli měla soutěžní povahu. Skrze tento institut je chráněno know-how zaměstnavatele. 

Konkurenční doložku je možné sjednat až po skončení zkušební doby nebo může být součástí pracovní smlouvy za podmínky, že zkušební doba nebyla sjednána. Zákon uvádí, že lze konkurenční doložku sjednat pouze v případech, kdy je možné to na zaměstnanci spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, které v zaměstnání získal, a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho vlastní činnost. 

Pracovní právo zde chrání zaměstnance tím, že umožňuje sjednání konkurenční doložky maximálně na jeden rok. Dále je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout přiměřené peněžité vyrovnání ve výši nejméně poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, a to po dobu, kdy je konkurenční doložkou vázán. Těchto práv se musí zaměstnanec aktivně dovolávat a konkurenční doložka, která zákonná pravidla porušuje je i tak platná až do doby, dokud se zaměstnanec neplatnosti nedovolá. Naopak zaměstnavatel má právo konkurenční doložku utvrdit smluvní pokutou.

Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýkoli dotazů. Rádi Vám pomůžeme sepsat konkurenční doložku, posoudíme platnost či poskytneme právní zastoupení v pracovněprávním sporu.