Vyberte stránku

O nás

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Pracujeme pro leadery trhu, start-upy i jednotlivce. Máme odborníky na klasické právní poradenství, ale rozumíme i velmi specifickým právním oborům jako jsou insolvence. Právní služby poskytujeme v českém, německém, anglickém a slovenském jazyce. Přinášíme vysoce odborný a obchodně orientovaný přístup.

Jsme vyhledávanou advokátní kanceláří především v oblasti soudních sporů, insolvencí, občanského a korporátního práva. Rozumíme české, německé i anglosaské podnikatelské kultuře.

Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací od roku 2008 v Brně a Praze. Vzniku advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS předcházela dlouholetá činnost v oblasti zakládání a prodeje společností. Během několika let jsme vybudovali silnou advokátní kancelář se stabilním portfoliem klientů. Naši právníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

Navštivte specializovanou stránku zabývající se vymáháním pohledávek:

Náš tým

Odměna advokáta

Balíčky právních služeb

p

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Insolvenční správce se zvláštním povolením

Úspěšně jsme zvládli stovky soudních řízení a insolvencí, kde jsme působili jako advokátní kancelář nebo insolvenční správce. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). V souvislosti se zvláštním povolením obdržel insolvenční správce prověrku Národního bezpečnostního úřadu.

Během výkonu činnosti insolvenčního správce došlo k úspěšnému ukončení několika reorganizací s celkovým objemem pohledávek přes 7 mld. Kč. Insolvenčním správcem byl Pavel Fabian jmenován ve více než 900 insolvenčních řízení. Účastníme se odborných konferencí a přispíváme do odborných periodik (Konkursní noviny, Právní prostor, Podnikatel.cz, epravo.cz a další). Jako insolvenční správce máme 7 poboček a působíme tak po celé České republice. Díky zkušenostem a praktické znalosti insolvenčních řízení je naše insolvenční poradenství vysoce efektivní. Mimo funkci insolvenčního správce vykonává Pavel Fabian i funkci likvidátora.

Navštivte specializovanou stránku zabývající se oddlužením:

Pavel Fabian je odpovědným za oblast soudních řízení, insolvenčního práva a restrukturalizace, pracovního práva. Před založením advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS spolupracoval několik let s předními mezinárodními i českými advokátními kancelářemi v ČR a Německu. V rámci své praxe se Pavel podílel na řešení mnoha set sporů, včetně sporů s mezinárodním prvkem.
Specializuji se na:
soudní spory a rozhodčí řízení
restrukturalizace a insolvence
závazkové právo

Pavel Fabian čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finanční podnikání) a během zahraničních studijních pobytů na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa – Institut). Rigorosní řízení absolvoval v oboru mezinárodní právo obchodní. Značných pracovních zkušeností v oboru obchodního práva získal během svého působení v advokátních kancelářích Brock-Müller-Ziegenbein [Kiel, Hamburg Německo], Czerwenka & Partner [Brno, Wien], Rödl a Partner. Pavel Fabian je advokátem a členem České advokátní komory, rozhodcem majetkových sporů a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem soudní spory a insolvence. Pavel Fabian je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

FABIAN & PARTNERS v médiích 

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

15 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně