Vyberte stránku

Aktuality

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Home 9 Aktuality
Premiot obchodní a.s. – aktuality z insolvenčního řízení

Premiot obchodní a.s. – aktuality z insolvenčního řízení

Co se týče dvou zamítnutých návrhů dlužníka Premiot obchodní a.s., na vyhlášení moratoria, v těchto dlužník uvádí, že se pokouší nalézt komplexní řešení pro své věřitele a že zajistí stabilizaci situace tak, aby nedošlo k ohrožení nejen této konkrétní společnosti, ale...

číst více
Insolvence Malina – přihláška pohledávky

Insolvence Malina – přihláška pohledávky

Energetický holding Malina a.s. se dostal do insolvence a skončil dne 12. května 2023 v úpadku. Malina na sebe podala insolvenční návrh a žádala o možnost řešení úpadku reorganizací namísto konkursu, protože věří, že tím dosáhne nejvyššího uspokojení svých věřitelů....

číst více
Vymáhání dluhopisů a směnek Premiot

Vymáhání dluhopisů a směnek Premiot

Skupina Premiot již delší dobu nevyplácí tzv. kupony u svých dluhopisů. Rovněž nedochází ani k výplatě jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku 2022. Den splatnosti dluhopisů byl 31. prosinec 2022, přičemž podle emisních podmínek mělo dojít k připsání...

číst více
Pracovní právo – koronavir COVID-19 v ČR

Pracovní právo – koronavir COVID-19 v ČR

Povinnost uzavřít provozovny během koronaviru 2020 S účinností od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 (zatím nedošlo k prodloužení) je dle usnesení vlády České republiky č. 211 zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou...

číst více
Odměna za sepis a zpracování návrhu na povolení oddlužení

Odměna za sepis a zpracování návrhu na povolení oddlužení

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od července 2017 (novela č. 64/2017 Sb.). Dle odst. 5 tohoto ustanovení má advokát, notář,...

číst více

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Vaše práva bereme osobně