Vyberte stránku

Aktuality

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Home 9 Aktuality
Helske – přihláška pohledávky do insolvence

Helske – přihláška pohledávky do insolvence

Patříte mezi podvedené klienty HELSKE, která v posledních letech vydala dluhopisy v objemu 1,5 mld. Kč? Úpadek HELSKE bude patřit mezi úpadky největších emitentů korporátních dluhopisů. Krajský soud v Ostravě dne 14.6.2022 zahájil insolvenční řízení se...

číst více
Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem). Likvidátor – Jiřina Lužová po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank...

číst více
Exekuční náklady oprávněného v insolvenčním řízení

Exekuční náklady oprávněného v insolvenčním řízení

V rozhodovací praxi insolvenčních soudů panuje nejednotný názor, zda oprávněnému vzniká nárok na úhradu nákladů exekuce již samotným usnesením o nařízení exekuce, tak jak je to v případě nákladů exekutora, nebo až právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce. Vrchního...

číst více
Nabytí dědictví za trvání oddlužení

Nabytí dědictví za trvání oddlužení

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře jakoukoliv majetkovou hodnotu v rámci...

číst více
Pracovní právo – koronavir COVID-19 v ČR

Pracovní právo – koronavir COVID-19 v ČR

Povinnost uzavřít provozovny během koronaviru 2020 S účinností od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 (zatím nedošlo k prodloužení) je dle usnesení vlády České republiky č. 211 zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou...

číst více
Odměna za sepis a zpracování návrhu na povolení oddlužení

Odměna za sepis a zpracování návrhu na povolení oddlužení

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od července 2017 (novela č. 64/2017 Sb.). Dle odst. 5 tohoto ustanovení má advokát, notář,...

číst více

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Vaše práva bereme osobně