Vyberte stránku

Pracovní právo pro zaměstnavatele

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]
V rámci pracovněprávního poradenství se zabýváme především přípravou a kontrolou pracovních smluv, problematikou souběhu smluv manažerských se smlouvami o výkonu funkce statutárního orgánu, podporu HR oddělení a konzultace vzniklých problémů v pracovněprávní oblasti.

Poskytujeme právní poradenství zaměstnavatelům týkající se dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti zaměstnance, nebo zaměstnavatele za škodu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňováním zaměstnanců, problematiku spojenou s ukončováním pracovních poměrů ať už výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí hromadnou v rámci restrukturalizace zaměstnavatele. Zajistíme rovněž odborná školení dle požadavků a potřeb klienta.

Konkurenční doložka

Ochraňte své know-how před zaměstnanci a dalšími neoprávněnými osobami díky konkurenční doložce.

Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Ochraňte své obchodní tajemství a know-how a sjednejte si s vašimi obchodními partnery a zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Revize pracovněprávní dokumentace

V rámci poskytovaných právních služeb nabízíme zaměstnavatelům kompletní revizi pracovní dokumentace. Také nabízíme i implementaci legislativních změn do konkrétních dokumentů. 

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele musí mít vždy povinně písemnou formu. Smlouvu o výkonu funkce je nutné předložit valné hromadě ke schválení. 

Zastupování zaměstnavatelů před soudy

Poskytujeme právní služby a zastoupení v mimosoudních i soudních sporech. Zaměstnavatele u soudu zastupujeme při sporu o neplatnost výpovědi, konkurenčních doložek, vymáháme pohledávky vzniklé ve spojení s pracovněprávními vztahy. Zastupujeme klienty při jednání s odborovými organizacemi.

Neváhejte se na nás obrátit ani s otázkami, které se týkají zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce nebo právních předpisů v oblasti BOZP.

Vaše práva bereme osobně