Vyberte stránku

Nekalá soutěž

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v plném rozsahu služby v oblasti právní úpravy nekalé soutěže, reklamy. Za nekalou soutěž se považuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména:

 • klamavá reklama
 • klamavé označování zboží a služeb
 • vyvolávání nebezpečí záměny
 • parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele
 • podplácení
 • zlehčování
 • srovnávací reklama (za určitých okolností je povolena)
 • porušování obchodního tajemství
 • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Uplatnit práva z nekalé soutěže je v praxi poměrně komplikované a vyžaduje určitou zručnost a formulační dovednost při stylizování výzvy či žaloby. Naše advokátní kancelář nabízí:

 • posouzení reklamy z pohledu práva nekalé soutěže
 • posouzení nekalosoutěžního jednání
 • právo internetových domén
 • uplatňování práv z nekalé soutěže (zabránění nekalé soutěže, bezdůvodné obohacení, náhrada újmy)
 • dovolená srovnávací reklama
 • trestněprávní dopady nekalé soutěže

Vaše práva bereme osobně