Vyberte stránku

Exekuce

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Exekuční návrh

Exekuční návrh (návrh na nařízení exekuce) je vyústěním vymáhání pohledávek. Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů Vás budeme zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s exekutory, Vaši pohledávku a její vymáhání budeme pravidelně kontrolovat.

Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení hradí dlužník. V případě vymožení dlužné částky jsou naší odměnou náklady právního zastoupení přiznané soudem v rozhodnutí, jež je exekučním titulem.

Exekuce může být provedena:

  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí
  • Prodejem podniku povinného (nebo podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky)
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na bankovním účtu)
  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného

Proč zvolit právě advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS pro provedení exekuce?

Naše advokátní kancelář spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby, apod. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce a je pojištěna na částku 50 mil. Kč na případ.

Uvedené služby vykonáváme pro naše zákazníky zcela zdarma, tj. neplatí se žádné administrativní, soudní poplatky, žádné provize z vymožených částek. Naší odměnou je pouze advokátní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, která je v rámci žaloby vždy požadována po dlužníkovi.

Vaše práva bereme osobně