Vyberte stránku

Směnečné právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Směnky a směnečné právo

Směnka je cenný papír, který musí mít zákonem přesně stanovené náležitosti, ze kterých bude patrný dlužnický závazek. Ten dává vlastníku směnky právo požadovat dlužnou částku ve stanovenou dobu zpět. Směnka je velmi vhodným zajišťovacím instrumentem, který může zásadně zrychlit proces vymáhání pohledávky.

 

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS svým klientům poskytuje právní poradenství  v oblasti směnečného práva, a to samozřejmě včetně vymáhání pohledávek ze směnek (směnečný platební rozkaz). V případě porušení směnečného závazku připravíme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu a ve směnečném sporu Vás zastoupíme až po exekuci.

 

V oblasti směnečného práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech právních vztahů:
vyhotovení směnek vlastních i cizích
posouzení platnosti směnek
sepis směnečných smluv a vyplňovacích prohlášení k blankosměnkám
zastupování u soudů ve všech směnečných řízeních
přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
zastupování v incidenčních sporech

Náležitosti směnky

označení i v textu, že se jedná o směnku – nadpis nestačí
v případě vlastní směnky bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku
v případě cizí směnky příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce)
jména dalších ručitelů (aval, avalisté)
údaje o splatnosti:
na viděnou (při předložení) = vistasměnka
na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
na určitý čas po vystavení = dato směnka
na určitý den
údaj místa, kde má být placeno
jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
datum a místo vystavení – postačí město
podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem)

 

Poskytujeme důvěrný a individuální přístup. Vysoká úroveň odborných znalostí směnečného práva, rychlost a důkladnost je samozřejmostí.

Vaše práva bereme osobně