Vyberte stránku

Smlouvy a pracovněprávní dokumenty

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Zákonná úprava pracovního práva České republiky klade vysoké nároky na náležitosti pracovněprávních dokumentů, a to v zájmu ochrany zaměstnance. Na druhou stranu vhodně nastavená dokumentace chrání zaměstnavatele, který jejím prostřednictvím snižuje riziko vzniku pracovněprávních sporů. Pro odborná posouzení práv, pracovněprávních nároků a právní poradenství v oblasti pracovního práva se proto naši klienti obracejí s důvěrou na naši advokátní kancelář.

 

Řešíme

Pracovní smlouva

Manažerské smlouvy

Konkurenční doložka

h

Smlouva o výkonu funkce

Revize pracovněprávní dokumentace

V rámci poskytovaných právních služeb nabízíme zaměstnavatelům kompletní revizi pracovní dokumentace. Také nabízíme i implementaci legislativních změn do konkrétních dokumentů.

Naše advokátní kancelář pro vás připraví následující:

Pracovněprávní dokumentace při vzniku pracovního poměru

 • osobní dotazník (limity z hlediska GDPR),
 • pracovní smlouva (jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost, home office)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohoda o sdíleném pracovním místě
 • dohoda nebo vnitřní předpis o homeoffice
 • informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce

Pracovní doba a dovolená zaměstnance

 • pružná pracovní doba (vnitřní směrnice zaměstnavatele)
 • konto pracovní doby
 • určení nástupu dovolené
 • oznámení o krácení dovolené

Ukončení pracovního poměru

 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • vytýkací dopisy
 • výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru
 • spory ohledně neplatnosti, zastupování zaměstnavatelů

Další pracovněprávní dokumentace

 • kvalifikační dohoda
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • dohoda o srážkách ze mzdy
 • konkurenční doložka
 • dohoda o mlčenlivosti
 • kolektivní smlouva
 • pracovní řád

   

  Ať už potřebujete připravit nové nebo upravit stávající, nastavíme vaše pracovněprávní dokumenty tak, aby reflektovaly zákoník práce i specifika vašeho podnikání.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Vaše práva bereme osobně