Vyberte stránku

Soudní vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Nezaplatí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokátní kanceláře nebo nedodrží-li splátkový kalendář (ideálně s rozhodčí doložkou), ihned podáváme návrh na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte pouze nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník. Pokud je zahájeno insolvenčního řízení dlužníka, podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Samotné soudní řízení probíhá na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, Vaše účast není potřebná. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se jednání u soudu účastní pouze v případech, kdy dlužník rozporuje důkazy a skutečnosti.

Pokud evidujete neuhrazenou fakturu, přiložte prosím do Vaší poptávky i objednávku dlužníka, potvrzení o odeslání faktury atd. Čím více podkladů do poptávky přiložíte, tím rychleji a efektivněji jsme schopni Vám pohledávku posoudit.

Vaše práva bereme osobně