Vyberte stránku

Valné hromady

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Valné hromady, organizování valných hromad

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS Vám nabízí organizování valných hromad obchodních společností (společností s ručením omezeným, akciových společností). Zajišťujeme valné hromady bez účasti notáře, i s notářskou účastí tam, kde to obchodní zákoník požaduje ( například při změně zakladatelských dokumentů – zakladatelských listin, společenských smluv, stanov, a při valných hromadách v působnosti jediného společníka ). Valnou hromadu jsme schopni zorganizovat i v místě sídla Vaší společnosti – včetně “dodání” notáře, rovněž provedeme zápis provedených změn do obchodního rejstříku společnosti.

Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu 1 x ročně, kde společníci schválí výsledky hospodaření za předcházející rok. Dokud není účetní závěrka schválena, nemůže valná hromada rozhodnout např. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti.

Neplatnost usnesení valné hromady

Porušení pravidel pro svolávání valné hromady stanovených právními předpisy, stanovami či společenskou smlouvou může mít za následek vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.

Vaše práva bereme osobně