Vyberte stránku

Krizové řízení

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Způsoby řešení firemní krize

Krizové řízení firmy doporučujeme klientům na základě analýzy aktuálního stavu. Existuje několik možnosti řešení krizového stavu:

  • revitalizace firmy znamená zpeněžení nadbytečných aktiv, snížení pasiv oddlužením, snížení nákladů, posílení odbytových cest a následné předání původním společníkům (akcionářům)
  • prodej společnosti – najdeme kupujícího (nabyvatele obchodního podílu či podniku)
  • předúpadkové (předinsolvenční) poradenství pokud nevíte, jaké kroky jsou nutné k podání návrhu na konkurs a jak se na tuto situaci připravit, vše připravíme a zpracujeme až pro předání správci konkursní podstaty.

Při ukončení činnosti neziskové společnosti je efektivní cesta likvidace společnosti, zpeněžení majetku, výmaz společnosti z obchodního rejstříku a předání likvidačního zůstatku majiteli společnosti.

Konsolidace a revitalizace

Pokud se firma nenachází v krizi/úpadku jako celek, lze vzniklou situaci řešit konsolidací a revitalizací. Podstatou konsolidace a revitalizace je analýza příčin, které krizi způsobují. Zpravidla pak není nutné uvažovat o zániku společnosti, ale spíš o zásadních systémových řešeních, která přinesou žádoucí změnu.

Po analýze a pojmenování příčin problémů pak představíme návrh, jak tyto problémy vyřešit. Poté, co provedeme analýzu společnosti, Vám předložíme návrh konsolidace a revitalizace, který může obsahovat například:

  • krizový plán
  • plán stabilizace majetku
  • návrh na rozdělení nebo sloučení společnosti
  • návrh přefinancování, nebo přeúvěrování společnosti
  • plán vyjednávání s věřiteli a dlužníky

Sanace

Při tomto řešení je nutno vyčlenit z podniku to dobré a funkční, s perspektivou dalšího rozvoje, a zbytek společnosti vhodným způsobem zlikvidovat.

Pokud jsou jednatelé společnosti (nebo jiní představitelé společnosti) ochotni řídit se doporučeními naší společnosti, nemusí vůbec na veřejnost proniknout informace o problémech společnosti. Jako advokátní kancelář jsme vázáni povinností mlčenlivosti.