Vyberte stránku

Smlouvy

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Smluvní právo

Jako přední advokátní kancelář poskytujeme komplexní právní servis v oblasti smluvního práva.Typickým důvodem vzniku závazku mezi dvěma a více subjekty je smlouva. Smluvní právo je podstatnou součástí civilního práva, kterou využívá každá osoba a každá společnost v každodenním styku. Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je revize a příprava smluv z oblasti práva obchodního i občanského, týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, smlouvy o převodu podniku, nájemní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o spolupráci). Smluvní právo tak zahrnuje zejména:

  • příprava a vyjednávání smluv
  • příprava speciálních i vzorových smluv
  • příprava všeobecných obchodních podmínek

Služby advokátní kanceláře zahrnují i právní poradenství při poskytování či žádosti o úvěr (půjčku), včetně přípravy zajišťovacích instrumentů  zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům, právům a pohledávkám, realizace zajišťovacích převodů, asistence při přípravě podkladů k sepsání notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky.

Naše advokátní kancelář se účastní dalších transakcí jako např. share deal, tedy převod obchodního podílu/akcií, přičemž smyslem celé akvizice je nabytí konkrétní nemovitosti. Sepisujeme i smlouvy, které svojí povahou buďto neodpovídají žádnému smluvnímu typu – tzv. inominátní smlouvy, nebo kombinují rovnou více smluvních typů.

Právní prověrka uzavřených smluv

Někdy klienti až po podpisu smluv zjistí, že výklad některých ustanovení není jednoznačný, případně se pro ně jeví nevýhodný a řeší, jak se ze smluv vyvázat. Někdy je dokonce smlouva v takovém rozporu s právem, že může být tzv. absolutně neplatná.

V případě, že identifikujete nevýhodnou smlouvu, provedeme její právní prověrku (audit) a navrhneme vhodný postup k úpravě nebo ukončení nevýhodného smluvního vztahu.

Právní prověrka od FABIAN & PARTNERS obsahuje všechny aspekty podstatné pro platnost jednotlivých ustanovení smlouvy jak z hlediska soukromého práva, tak z hlediska veřejnoprávních předpisů. Naše expertíza zahrnuje aplikaci práva EU. Samozřejmostí je zastoupení advokátem v rámci jednání s druhou smluvní stranou.

Řešíme

Kupní smlouva

Smlouva o dílo

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Vaše práva bereme osobně