Vyberte stránku

Pracovněprávní spory

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Zákoník práce a další předpisy pracovního práva jsou koncipovány na ochranářském principu zaměstnance a v případě nevhodně zvoleného způsobu ukončení pracovního poměru, nebo nesplnění formálních požadavků na dokumentaci k ukončení pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné náklady. Často zastupujeme naše klienty (především zaměstnavatele) v soudních řízeních i mimosoudních narovnáních sporů, se kterými máme rozsáhlé zkušenosti. Vždy se snažíme prosadit nejvýhodnější řešení pro klienty a pokud možno ukončit celý spor v rané fázi.  Jsme schopni komplexně posoudit a vyhodnotit celkové dopady a náklady, pracovněprávního sporu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Kontrola Inspektorátu práce

Naše advokátní kancelář rovněž zastupuje zaměstnavatele (včetně agentur práce) v průběhu kontrol inspektorátů práce, cizinecké policie a na ně navazujících správních či soudních řízení.

Vaše práva bereme osobně