Vyberte stránku

Občanské právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs link_color=“#dfab82″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ custom_margin=“||||false|false“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Hledáte advokáta na občanské právo? V advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se dlouhodobě věnujeme oblasti občanského práva. Rádi vám pomůžeme s vaším problémem v této oblasti, ať již formou konzultací a stanovisek, vypracováním potřebných dokumentů (smluv) nebo převzetím právního zastoupení v běžícím nebo budoucím sporu. Vás i vaše zájmy můžeme jako právní zástupci hájit při jednáních s protistranou, případně i před soudem.

Řešíme

Smlouvy

Svěřenské fondy

Nadace a nadační fondy

GDPR, ochrana osobních údajů

Právo nemovitostí

Směnečné právo

Právní služby v oblasti občanského práva

V oblasti občanského práva zastupujeme klienty v jednáních před soudy ve všech občanskoprávních sporech, sepisujeme kupní, darovací, předmanželské a jiné občanskoprávní smlouvy, vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Zabezpečujeme kompletní právní servis při převodu nemovitostí včetně ověření podpisů účastníků smlouvy. Zastupujeme v dědickém řízení.

 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů – výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva
 • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo – vznik, změna, zánik
 • smluvní vztahy – zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
 • právní a související daňové poradenství při správě majetku včetně poradenství v oblasti strukturování a správy struktur, nadací, svěřenských fondů
 • právní poradenství v oblasti soukromých investic
 • spory o peněžitá plnění
 • právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv – kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu do katastru nemovitostí (úřední ověření podpisu)
 • odpovědnost za škodu – zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených), poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.
 • odpovědnost za škodu na zdraví
 • bezdůvodné obohacení
 • směnky, dluhopisy
 • pojišťovnictví (právní pomoc při jednání s pojišťovnou)
Samozřejmostí je též možnost advokátní úschovy finančních prostředků, případně listin. Klienty zastupujeme ve vkladovém řízení vedeném katastrálním úřadem.

Profesionální právní poradenství v oblasti občanského práva

Ke každému případu v rámci občanského práva přistupujeme diskrétně, věnujeme mu dostatek času. Řešíme tzv. hmotné i procesní občanské právo. Našim cílem je maximální uspokojení potřeb klienta. Jednáme rychle a spolehlivě chráníme zájmy svých klientů. Za prioritu v rámci našich služeb považujeme vedle absolutní diskrétnosti i srozumitelnost a jednoznačnost našich doporučení a samozřejmě i rychlost dodání zpracovaných výstupů. Pokud máte problém v oblasti občanského práva, kontaktujte naši advokátní kancelář v Brně a Praze. 

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně