Home / Právní služby / Neziskové organizace, nadace / občanské sdružení (spolek)

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Založení občanského sdružení (spolku)

Občanské sdružení (dle nového občanského zákoníku spolek) je právnickou osobou podle českého práva. Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let. Občané tak mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich. Občanská sdružení u nás mohou zakládat také cizinci. To je rozdíl od politických stran a hnutí, která mohou zakládat pouze občané ČR.

Naše advokátní kancelář pro Vás připraví stanovy na míru, přípravný výbor, zajistí potřebnou registraci občanského sdružení a zařídí nezbytné formality během fungování občanského sdružení. Po provedení registrace by měl přípravný výbor svolat ustavující členskou schůzi na které by měla proběhnout volba předsednictva podle stanov. Až do jejich vytvoření jedná jménem sdružení přípravný výbor. Pravidelně, v intervalu podle stanov sdružení, by se měly konat členské schůze, obzvláště má-li být na nich zvolen výbor či jiný orgán oprávněný jednat jménem sdružení. Má-li výbor jednoroční funkční období, musí být jednou za rok zvolen. O schůzi je potřeba sepsat zápis, jehož součástí či přílohou musí být podepsaná prezenční listina.

Pro další podrobnosti ohledně založení, fungování nebo změny neziskové organizace nás kontaktujte.

Finanční právo

Právo nemovitostí

Advokátní úschovy

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem