Home / Právní služby / Obchodní právo / prodej podniku

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Prodej podniku (prodej závodu)

Smlouvou o prodeji podniku (závodu) či části podniku dochází k přechodu věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Smlouva o prodeji podniku je zvláštním druhem kupní smlouvy. Jejím obsahem je vedle převodu vlastnických práv k věcem a jiným majetkovým hodnotám i postoupení práv - pohledávek a převzetí závazků. Úplatný převod se týká jak věcí movitých, tak věcí nemovitých.

Z daňového pohledu je podstatné, že prodej podniku nebo jeho části, jako specifická forma převodu majetku, není předmětem DPH. Jsou zde rovněž značné rozdíly oproti převodu obchodního podílu u s.r.o.

Obchodní právo

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Likvidace společností

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem