Home / Kontakt

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Advokátní kancelář - kontakt

FABIAN & PARTNERS
advokátní kancelář
Marešova 304/12, 1.patro
602 00 Brno

Telefon:
(+420)530331766
(+420)605245409

Email: info@fabianpartners.cz

Advokátní kancelář Brno

Revoluční 8
budova B1, 2.patro
110 00 Praha 1
Telefon:
(+420)246063127

Email: info@fabianpartners.cz

Lidé - osobní kontakty

www.odborneoddluzeni.cz

www.pohledavkyonline.cz

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem