Vyberte stránku
Home 9 Daniela Neoralová

Daniela Neoralová

Daniela se v rámci své praxe u FABIAN & PARTNERS zabývá občanským a obchodním právem, zejména pak vymáháním pohledávek, ať už plynou ze smluvních závazků, či cenných papírů. Prakticky tak sepisuje různé výzvy, návrhy či přihlášky pohledávek, ale také napomáhá s administrativou. Mimo její pracovní náplň se rovněž zajímá o rodinné právo a ochranu spotřebitele.

Specializace: 

Občanské právo

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek

E-mail: neoralova@fabianpartners.cz

Tel.: +420 530 331 766

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.