Vyberte stránku
Home 9 Karel Pelikán

Karel Pelikán 

Karel se v kanceláři věnuje zejména sporům plynoucích z občanskoprávních vztahů, mimo tuto oblast se Karel zaměřuje zejména na právní digitalizaci, nekalou soutěž, softwarové a duševní právo. Kromě práva Karel studuje i politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovi univerzity a hovoří plynně anglicky a německy.

Specializace: 

Nekalá soutěž

Právo duševního vlastnictví, IT právo

Mediální právo a právo reklamy

E-mail: pelikan@fabianpartners.cz

Tel.: +420 608 617 021; +420 530 331 766

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.