Vyberte stránku
Home 9 Michal Vokoun

Mgr. Michal Vokoun  

Michal se v rámci naší kanceláře zabývá především občanským a trestním právem. Zabývá se případy plynoucími z kupních smluv, nájemních smluv a smluv o dílo, ale také vymáháním pohledávek našich klientů ze směnek či dluhopisů. V rámci trestního práva se pak věnuje zastupování poškozených při uplatňování jejich nároků, jakož i zastupování obviněných v rámci obhajoby. Řeší také právní otázky týkající se environmentálního práva a insolvenčního práva, zejména přihlašování pohledávek našich klientů do insolvenčních řízení.

Specializace: 

Občanské právo

Trestní právo

Insolvenční právo

Obchodní právo

Právo životního prostředí

E-mail: vokoun@fabianpartners.cz

Tel.: +420 608 617 021; +420 530 331 766; +420 246 063 127

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

16 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.