Vyberte stránku

Aktuality Future Farming / GFF

Problematické dluhopisy Future Farming

Future Farming zaměřená na akvaponické farmy a technologie ve velkém objemu emitovala dluhopisy s úrokem přes 10% ročně. V posledních měsících se však u některých emisí začala zpožďovat s výplatou zhodnocení. Z tohoto důvodu se na nás obrací držitelé dluhopisů Future Farming se žádostmi o vymáhání svých dluhopisů – investic. Aktuálně máme od klientů informace o zpoždění výplaty posledních výnosů k 7.3.2024, k 15.1.2024, které dosud nebyly vyplaceny. Ještě 18.12.2023 bylo sděleno telefonicky i e-mailem, že jistina bude vyplacena v průběhu února 2024, doposud se tak nestalo. Objevují se informace o prodeji majetku. 

Insolvence Future Farming / GFF Asset

Vaše nároky doporučujeme začít vymáhat ihned po zjištění, že společnost do které jste investovali své peníze, má jakékoliv finanční potíže. 

Aktualita k 1.6.2024 – naše kancelář již podala 2 insolvenční návrhy (další budou následovat). Doporučujeme tak včas podat přihlášku do insolvenčního řízení, jinak nedojde k žádnému uspokojení pohledávek. Krajský soud v Brně na základě našich návrhů zahájil insolvenční řízení se společnostmi GFF Asset a Future Farming Invest II.

Vymáhání investic Future Farming

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé know-how v oblasti kapitálového trhu, soudních sporů, insolvencí (Sberbank, Premiot, Malina a další) a jsme připraveni práva investorů vymáhat tak, abychom minimalizovali jejich ztrátu a maximalizovali vrácenou investici. Očekáváme, že tato situace bude řešena formou insolvenčního řízení, které připravujeme. Doporučujeme proto věřitelům, kteří se chtějí domoci svých pohledávek, aby se obrátili již nyní na naši advokátní kancelář, která jim pomůže nalézt řešení.

Problémy Future Farming (Leagle.one)

Video – Future Farming (Leagle.one)

Více v médiích

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.