Vyberte stránku

Přihlášení pohledávky do insolvence Premiot obchodní, Česká žula Strojní II. a Premium Data Systems II.

Úpadek PREMIOT obchodní (Europa Investment Property CZ)

Dne 11. 3. 2024 rozhodl insolvenční soud (Městský soud v Praze) o úpadku společnosti PREMIOT obchodní, a.s. Dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 13. 5. 2024. Dovolujeme si touto cestou upozornit na nutnost přihlášení pohledávek z dluhopisů i nesplatných, neboť i tyto musí být v propadné lhůtě přihlášeny do insolvenčního řízení PREMIOT obchodní. Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek proběhne dne 26. června 2024. Na tomto jednání budeme zastupovat naše klienty. 

Úpadek Česká žula Strojní II

Dne 21.3.2024 Městský soud v Praze vydal usnesení o úpadku společnosti Česká žula Strojní II, představující člena koncernové skupiny Premiot, která sdružuje desítky společností. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto rozhodnutí; konec lhůty pro přihlášení pohledávek je tak 21.05.2024. Současně soud nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 17. července 2024. Insolvenčnímu správci bylo uloženo nejpozději do 10.6.2024 předložit insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci České žuly Strojní II a soupis majetkové podstaty České žuly Strojní II.

Úpadek Premium Data Systems II.

Dne 18.3.2024 Městský soud v Praze vydal usnesení o úpadku společnosti Premium Data Systems II., představující člena koncernové skupiny Premiot, která sdružuje desítky společností. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto rozhodnutí; konec lhůty pro přihlášení pohledávek je tak 20.05.2024. Současně soud nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 10. července 2024. Insolvenčnímu správci bylo uloženo nejpozději do 6.6.2024 předložit insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci Premium Data Systems II. a soupis majetkové podstaty Premium Data Systems II.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení 

V této chvíli pracujeme na zpracovávání přihlášek pohledávek našich klientů, kteří mohou své pohledávky uplatnit. K přihlášení pohledávek z dluhopisů, tak aby byly podklady kompletní, vždy po klientech požadujeme: 

1) podepsanou smlouvu o koupi dluhopisů, 

2) sken dluhopisů z obou stran, 

3) potvrzení z účtu o úhradě dluhopisů.  

O podání přihlášek Vás budeme informovat. Po uplynutí propadných lhůt insolvenční správce přistoupí k přezkumu přihlášených pohledávek a v řízeních proběhne přezkumné jednání, kde budou přihlášené pohledávky hodnoceny a kde se rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Naším doporučením je koordinovat postup s ostatními věřiteli (majiteli dluhopisů) a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Aktuální dění v rámci insolvence skupiny Premiot nadále každý den sledujeme, podáváme přihlášky do insolvenčních řízení a podáváme insolvenční návrhy. V současné době zastupujeme přes 500 věřitelů

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@fabianpartners.cz nebo on-line vyplněním formuláře – dotazníku.

Zastupování v insolvenci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí. 

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině Premiot