Home / O nás

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS, insolvenční správce

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb domácím i zahraničním podnikatelským subjektům. Ke svým klientům řadíme i fyzické osoby, které hledají právní služby v určitých specifických oblastech práva.

Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností a práva nemovitostírozhodčích řízení či trestních řízení. Dále poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvence a insolvenčního řízení, reorganizaci podniků, vymáhání pohledávek.

Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme našim klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací od roku 2008 v Brně a Praze. Naši právníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta.

Naše advokátní kancelář je pojištěna na částku 50.000.000,-Kč / případ, insolvenční činnost je pojištěna na 10.000.000,-Kč.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

JUDr. Ing. Pavel Fabian čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí, nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Ekonomicko - správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finanční podnikání) a během zahraničních studijních pobytů na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa - Institut). Rigorosní řízení absolvoval v oboru mezinárodní právo obchodní. Značných pracovních zkušeností v oboru obchodního práva získal během svého působení v advokátních kancelářích Brock-Müller-Ziegenbein [Kiel, Německo], Czerwenka & Partner [Brno, Wien], Rödl a Partner. JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem a členem České advokátní komory, rozhodcem majetkových sporů a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a akvizice.

www.pohledavkyonline.cz - vymáhání pohledávek online

Galerie

Informace o zpracování osobních údajů

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem