Home / O nás

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Pracujeme pro leadery trhu, start-upy i jednotlivce. Máme odborníky na klasické právní poradenství, ale rozumíme i velmi specifickým právním oborům jako jsou insolvence. Právní služby poskytujeme v českém, německém, anglickém a slovenském jazyce. Přinášíme vysoce odborný a obchodně orientovaný přístup.

Jsme vyhledávanou advokátní kanceláří především v oblasti soudních sporů, insolvencí, občanského a korporátního práva. Rozumíme české, německé i anglosaské podnikatelské kultuře.

Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací od roku 2008 v Brně a Praze. Vzniku advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS předcházela dlouholetá činnost v oblasti zakládání a prodeje společností. Během několika let jsme vybudovali silnou advokátní kancelář se stabilním portfoliem klientů. Naši právníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

Navštivte specializovanou stránku zabývající se vymáháním pohledávek:

Insolvenční správce se zvláštním povolením

Úspěšně jsme zvládli stovky soudních řízení a insolvencí, kde jsme působili jako advokátní kancelář nebo insolvenční správce. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). V souvislosti se zvláštním povolením obdržel insolvenční správce prověrku Národního bezpečnostního úřadu.

Během výkonu činnosti insolvenčního správce došlo k úspěšnému ukončení několika reorganizací s celkovým objemem pohledávek přes 7 mld. Kč. Insolvenčním správcem byl Pavel Fabian jmenován ve více než 800 insolvenčních řízení. Účastníme se odborných konferencí a přispíváme do odborných periodik (Konkursní noviny, Právní prostor, Podnikatel.cz, epravo.cz a další). Jako insolvenční správce máme 7 poboček a působíme tak po celé České republice. Díky zkušenostem a praktické znalosti insolvenčních řízení je naše insolvenční poradenství vysoce efektivní. Mimo funkci insolvenčního správce vykonává Pavel Fabian i funkci likvidátora.

Navštivte specializovanou stránku zabývající se oddlužením: www.odborneoddluzeni.cz

Pavel Fabian je odpovědným za oblast soudních řízení, insolvenčního práva a restrukturalizace, pracovního práva. Před založením advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS spolupracoval několik let s předními mezinárodními i českými advokátními kancelářemi v ČR a Německu. V rámci své praxe se Pavel podílel na řešení mnoha set sporů, včetně sporů s mezinárodním prvkem.

Specializuji se na:

soudní spory a rozhodčí řízení

restrukturalizace a insolvence

závazkové právo

Pavel Fabian čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Ekonomicko - správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finanční podnikání) a během zahraničních studijních pobytů na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa - Institut). Rigorosní řízení absolvoval v oboru mezinárodní právo obchodní. Značných pracovních zkušeností v oboru obchodního práva získal během svého působení v advokátních kancelářích Brock-Müller-Ziegenbein [Kiel, Hamburg Německo], Czerwenka & Partner [Brno, Wien], Rödl a Partner. Pavel Fabian je advokátem a členem České advokátní komory, rozhodcem majetkových sporů a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem soudní spory a insolvence. Pavel Fabian je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

Galerie

Informace o zpracování osobních údajů

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem