Vyberte stránku

Helske – přihláška pohledávky do insolvence

Patříte mezi podvedené klienty HELSKE, která v posledních letech vydala dluhopisy v objemu 1,5 mld. Kč? Úpadek HELSKE bude patřit mezi úpadky největších emitentů korporátních dluhopisů. Krajský soud v Ostravě dne 14.6.2022 zahájil insolvenční řízení se společností HELSKE SUSTAINED a.s.

Insolvenční řízení HELSKE

V současné době je zahájeno insolvenční řízení, ovšem ještě nebylo rozhodnuto o úpadku. Jelikož bylo vůči HELSKE zahájeno insolvenční řízení, je jediným způsobem vymáhání pohledávky z dluhopisu přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Na základě ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona není možné pohledávky týkající se majetkové podstaty uplatnit po zahájení insolvenčního řízení žalobou, pokud je možné je uplatnit přihláškou.

Přihlášení pohledávek do insolvence 

Již od zahájení insolvenčního řízení lze podat přihlášku do insolvenčního řízení Helske. Konečná lhůta pro podání přihlášek zatím stanovena nebyla, tato lhůta činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. K později podaným přihláškám soud nepřihlíží, a tyto přihlášky nejsou v insolvenčním řízení uspokojovány. S podáním přihlášky není spojený žádný soudní poplatek. V insolvenčním řízení lze uspokojovat nejen tzv. jistinu dluhopisu, ale také výnosy, případně úroky z prodlení ve smluvní, a pokud nebyla sjednána, tak zákonné výši, či smluvní pokuty. Po celou dobu zůstáváte vlastníkem dluhopisu (pohledávky). Napište nám, a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení směnky nebo dluhopisu.

Právní zastoupení vůči HELSKE

Vymáhání dluhopisů v insolvenci je poměrně složité a je potřeba určitá výše obezřetnosti. Proto jsme se vším připraveni pomoci a v případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit. JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je rovněž likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou více než 800 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.