Vyberte stránku
Home 9 Martina Habrdová

Mgr. Martina Habrdová

Martina se v rámci praxe u FABIAN & PARTNERS zabývá především občanským právem. Řeší zejména spornou agendu vyplývající ze smluvních závazků, jako jsou např. smlouvy o dílo, o nájmu či zápůjčce. Rovněž se zabývá vymáháním nároků z cenných papírů, kdy klientům nabízí řešení při vymáhání jejich pohledávek vyplývajících např. z dluhopisů či směnek. V oblasti obchodního práva řeší různé právní otázky vyplývající z obchodní činnosti klientů, a to i v souvislosti s evropským právem. Zkušenosti má dále z oblasti insolvencí. 

Specializace: 

Občanské právo

Obchodní právo

Insolvenční právo

Právo cenných papírů

E-mail: habrdova@fabianpartners.cz

Tel.: +420 778 088 891

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.