Vyberte stránku

Mgr. Klára Čapková 

Klára se v rámci naší advokátní kanceláře zabývá především právem občanským. Zabývá se spornou agendou a vymáháním pohledávek vyplývajících zejména ze smluvních závazků, jako je např. kupní smlouva, smlouva o dílo či smlouva o zápůjčce, a dále ze směnek či dluhopisů. Vymáháním pohledávek a spornou agendou se zabývá jak v rámci soudního a exekučního řízení, tak řeší také možnost mimosoudního vyřešení sporu, kde čerpá ze svých studií alternativních způsobů řešení sporů. Rovněž se zabývá insolvenčním právem a přihlašováním pohledávek klientů do insolvenčních řízení a zastupování klientů v rámci incidenčních sporů.

Specializace: 

Občanské právo

Dluhopisy

Insolvenční právo, exekuce

E-mail: capkova@fabianpartners.cz

Tel.: +420 775 361 934

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.