Vyberte stránku

JUDr. Ing. Pavel Fabian 

Pavel je odpovědným za oblast soudních řízení, insolvenčního práva a restrukturalizace. Před založením advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS spolupracoval několik let s předními mezinárodními i českými advokátními kancelářemi v ČR a Německu. V rámci své advokátní praxe se Pavel podílel na řešení mnoha set sporů, včetně sporů s mezinárodním prvkem. 

Pavel je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). 

Během výkonu činnosti insolvenčního správce úspěšně ukončil několik reorganizací s celkovým objemem pohledávek přes 7 mld. Kč. Insolvenčním správcem byl Pavel jmenován ve více než 900 insolvenčních řízení. Účastní se odborných konferencí a přispívá do odborných periodik (Konkursní noviny, Právní prostor, Podnikatel.cz, epravo.cz a další). Jako insolvenční správce má 7 poboček a působí tak po celé České republice. Mimo funkci insolvenčního správce vykonává Pavel i funkci likvidátora.

Pavel čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finanční podnikání) a během zahraničních studijních pobytů na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa – Institut). Rigorosní řízení absolvoval v oboru mezinárodní právo obchodní. Značných pracovních zkušeností v oboru obchodního práva získal během svého působení v advokátních kancelářích Brock-Müller-Ziegenbein [Kiel, Hamburg Německo], Czerwenka & Partner [Brno, Wien], Rödl a Partner. Pavel je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. 

Specializace: 

Obchodní právo, právo obchodních korporací

Insolvence, likvidace

Soudní spory

Jazykové znalosti: Anglický jazyk, německý jazyk

E-mail: fabian@fabianpartners.cz

Tel.: +420 605 245 409

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.