Vyberte stránku

Pomoc klientům Alpha Solar Systems (insolvence)

Alpha Solar systems s.r.o. je v insolvenci, když dne 8.11.20203 bylo zahájeno insolvenční řízení. S ohledem na uvedenou insolvenci je možné podat přihlášky Vašich pohledávek do insolvenčního řízení, jinak nebudete v rámci insolvence uspokojování.  

Aktualizace ke dni 15.1.2024: Dne 8.1.2024 vydal Krajský soud v Brně usnesení, kterým prohlásil konkurs na Alpha Solar Systems a stanovil lhůtu pro přihlášení pohledávek do 8.3.2024.

Problémy Alpha Solar systems

K problémům došlo pravděpodobně v důsledku snížení cen za elektřinu na počátku roku 2023 a zejména úpadku společnosti Energetický Holding Malina a FG Energy, po němž zákazníci ztratili zájem i důvěru ve společnost. Před Alpha Solar systems s.r.o. rovněž varoval Státní fond životního prostředí ČR na svých webových stránkách dne 8. 9. 2023. Alpha Solar systems společně se společností Národní dotační centrum se snažily vzbudit dojem, že jde o státní subjekt, který pomůže s vyřízením dotace (Nová zelená úsporám Light – NZÚ Light). Obava se ukázala být oprávněnou.

Vracení dotací Alpha Solar systems?

Poškození využili dotace Nová zelená úsporám Light (90.000 Kč) pro úhradu záloh. Ten, kdo čerpal dotaci, bude muset prokázat, že nainstaloval fotovoltaiku, jinak bude muset vracet celou dotaci (kterou ale již dostala Alpha Solar). Druhou možností je, že si bude muset najít jinou instalační firmu a zaplatit jí znovu, aby splnil svůj závazek.

Přihláška pohledávky do insolvence Alpha Solar systems

Naše advokátní kancelář s mnohaletou specializací na insolvenční právo (a současně insolvenční správce se zvláštním povolením) sleduje insolvenční řízení společnosti Alpha Solar systems a je Vám schopna nabídnout komplexní právní služby během celého jeho průběhu. Naše kancelář v rámci insolvenčního řízení Alpha Solar systems zajistí zejména tyto služby:

  1. bezplatné posouzení Vaší pohledávky,
  2. uplatnění Vaší pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení,
  3. sledování insolvenčního rejstříku,
  4. účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů,
  5. hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru,
  6. uplatnění pohledávky v případném trestním řízení.

Vedle formálně správného podání přihlášky do insolvence spolu se zkompletováním příloh je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky. Budeme od vás proto potřebovat podrobné informace a podklady, související s případem (zejména smlouvu, doklad o zaplacení zálohy, výpověď smlouvy, výzvu k úhradě apod.). Věřitelé, kteří přihlášení do insolvence nebudou, v insolvenčním řízení nárok na výplatu finančních prostředků nemají. Totéž platí pro věřitele, kteří přihlášku podají opožděně nebo s vadami. 

Lhůta pro přihlášku pohledávky Alpha Solar systems

Přihlášky pohledávek je možno podávat již nyní až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (8.3.2024). Kdo neuplatní své pohledávky přihláškou, ztratí jedinou možnost, jak se svých prostředků domoci zpátky.

Zastoupení věřitelů v insolvenci Alpha Solar systems

JUDr. Ing. Pavel Fabian je insolvenčním správcem a advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Klienty běžně zastupujeme v kauzách obdobného velkého rozsahu, kdy v současnosti zastupujeme významnou skupinu věřitelů v rámci insolvenčního řízení banky Sberbank CZ, Premiot nebo v rámci insolvenčního řízení Energetického holdingu Malina. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 opakovaně jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence. Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky. 

Krach Alpha Solar systems v médiích

Reference

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.