Vyberte stránku

Pomoc klientům Profit&Prosper (přihláška do insolvence)

Významnou aktualitou ve světě dluhopisů je kauza společnosti Profit&Prosper s.r.o., jedné z tzv. alternativních investičních společnosti dle ustanovení § 15 zákona č. 240/2013 Sb.  o investičních společnostech a investičních fondech. Specifikem alternativních investičních fondů je právě skutečnost, že nepodléhají téměř žádné regulaci, což se k tíži investorů začíná projevovat postupným úpadkem společností. Profit&Prosper investorům slibovala atraktivní zhodnocení vkladů formou investic a dluhopisů. 

Problémy Profit&Prosper, insolvence

Problémy společnosti Profit&Prosper se začaly objevovat v polovině roku 2023. Několik investorů se snažilo vybrat část svých prostředků, avšak narazili na nečekané komplikace ústící v nevrácení finančních prostředků. Je rovněž možné, že společnost fungovala na bázi pyramidového schématu, tedy že např. výnosy vyplácené investorům byly hrazeny z vkladů od nových investorů, nikoliv z reálných investičních výnosů. Takovéto úhrady novými vklady tedy znemožňovaly věřitelům rozpoznat, že společnost není schopna plnit své závazky a věřitelé tak v dobré víře převedli své nové vklady na další investice. S takovým postupem se lze setkat i v rámci jiných kauz, takový postup by tedy nebyl překvapivý.

Webové stránky společnosti prosperclub.cz jsou aktuálně nefukční a společnost s věřiteli nekomunikuje.

Insolvenční řízení, přihláška pohledávky

Dne 28. 3. 2024 bylo na základě věřitelského návrhu zahájeno insolvenční řízení pod spis. zn. MSPH 98 INS 5535/2024 vedené u Městského soudu v Praze.


Z insolvenčního návrhu vyplývá, že navrhovatelé tvrdí, že společnost spravovala majetek v hodnotě až 600 milionů. V návrhu je dále uvedeno, že i dlužník sám přiznal finanční problémy. Problémy ve společnosti prokazuje i fakt, že v dubnu 2024 došlo ke změně jednatele společnosti, což lze na základě zkušeností s obdobnými kauzami klasifikovat jako podezřelé jednání.


Společnost Profit&Prosper se aktuálně vůči insolvenčnímu návrhu brání. Nelze však předpokládat, že společnost v úpadku nakonec (byť třeba po delší době) neskončí. O tomto však musí rozhodnout nejdříve sám insolvenční soud.


Po rozhodnutí o úpadku se věřitelům otevře lhůta k podávání přihlášek v délce dvou měsíců. Věřitelé si musí tuto skutečnost sami hlídat a ověřovat. V tomto směru však může pomoci advokátní kancelář, která veškeré potřebné kroky spojené s insolvenčním řízení spolehlivě zajistí. 

Právní zastoupení v kauze Profit&Prosper 

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS disponuje širokými znalostmi a zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva a vymáhání pohledávek. Jsme tu, abychom vám poskytli individuální právní poradenství a zastupovali vaše zájmy v insolvenčním řízení. Do námi poskytovaných služeb pak spadá právní posouzení vaší pohledávky, monitoring veškerých aktualit a důležitých lhůt, formulace a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a další. Nenechte se odradit složitostí insolvenčního procesu, pokud jste investor a máte obavy ohledně svých investic u společnosti Profit&Prosper, kontaktujte nás, a udělejte tak první krok k vymožení vaší pohledávky.

V médiích

Reference

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.