Vyberte stránku

Problémy TREBITSCH HOLDING (Trebitsch whisky)

Investoři do sudů s whisky od společnosti TREBITSCH HOLDING již nějaký čas čekají na své výplaty, ale komunikace s prodejcem je téměř nemožná. Od uzavření restaurace Trebitsch Whiskyhrádek a dalších znepokojivých událostí je zřejmé, že důvody jsou hlubší, než se původně zdálo. V této kauze se na nás obrací větší počet investorů.

Trebitsch whisky, Česká Whisky s.r.o. – podvod?

Společnost působí na trhu od roku 2015 a kromě prodeje lahví whisky nabízí možnost investovat do sudů s destilátem s návratností v horizontu tří až 15 let. Zákazníci uzavírali smlouvu s Trebitsch Holding, který garantuje dodání a skladování sudů do daňového skladu. Zhodnocení se odvíjí od doby, na jak dlouho si zákazníci sudy ponechají. Společnost přislíbila zhruba osmiprocentní zhodnocení investic. První smlouvy vypršely koncem března 2024 a výplaty měly již proběhnout. Smlouva ukládá společnosti smluvní pokutu 0,05 procenta z kupní ceny za každý nevyplacený den po uplynutí lhůty. Snahy o komunikaci s vedením společnosti selhaly. Příčinou výpadku komunikace je podle ředitele výměna personálu a také špatná vnitřní organizace. Česká Whisky s.r.o. je součástí holdingu společností Trebitsch Holding SE.

Vymáhání pohledávek TREBITSCH HOLDING

TREBITSCH HOLDING využívá investiční fond SICAV, který funguje na principu kolektivního investování. Nabídka investování do sudů s destilátem se zdála jako atraktivní možnost, ale teď je načase konat.

Naše advokátní kancelář vám může poskytnout odbornou podporu při řešení těchto obtížných situací, a to od mimosoudního řešení až po exekuci či insolvenci. Nezbytnou náležitostí podkladů, které nám zašlete, by měly být dokumenty prokazující vzniklou škodu – jako jsou výpisy z účtu, uzavřené smlouvy a komunikace se zástupci společností.

Čekání na výplaty a neexistující komunikace s investiční firmou už by neměly být vašimi starostmi. Naše advokátní kancelář se specializuje na efektivní vymáhání pohledávek a může vám poskytnout nezbytnou právní podporu. Kontaktujte nás ještě dnes.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.