Vyberte stránku

BD P5 Skalka V. s.r.o. a PREMIOT těžební a.s. v insolvenci, Premiot Group a.s. zpátky ve fázi před úpadkem a Premiot obchodní a.s. v moratoriu

V rámci kauzy došlo v posledním měsíci k významným událostem v řízení Premiot Group, a.s., Premiot obchodní, a.s., BD P5 Skalka V. s.r.o., PREMIOT těžební a.s. a pokus o zahájení insolvenčního řízení proběhl i u společnosti Premiot Wealth Management, a.s. Tento byl však pro procesní vady neúspěšný. Podání nového insolvenčního návrhu však lze jednoznačně očekávat. Další návrhy budou zpracovány naší kanceláří, a sice na společnost Premium data systems IV. s.r.o. a Karolína Residence s.r.o. (dříve Apartments Harrachov s.r.o.).

PREMIOT GROUP, a.s. – novinky

V rámci insolvenčního řízení této společnosti došlo dne 23. 8. 2023 k prohlášení úpadku, čímž byla započata dvouměsíční propadná lhůta pro přihlášení pohledávek, která plynula do 23. 10. 2023. V řízení je uplatněno 496 přihlášek pohledávek.

Usnesení, kterým bylo rozhodnuto o úpadku této společnosti bylo však ze strany společnosti napadeno odvoláním a 1. 11. 2023 odvolací soud rozhodl o jeho zrušení Nyní bude soud prvního stupně tedy znovu rozhodovat o úpadku společnosti a s novým usnesením bude otevřena nová lhůta pro přihlášení pohledávek.

PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.)

Zejména u této společnosti lze sledovat intenzivní snahu o oddálení prohlášení úpadku. V tomto řízení bylo ze strany společnosti vzneseno velké množství námitek a odvolání, které úspěšným odvoláním vyústily v povolení moratoria, tedy ochranné 3měsíční lhůty, která nyní potrvá až do 13. 1. 2024. Společnosti tak byla dána příležitost disponovat dostatkem času a stability k zahájení jednání se svými věřiteli a k realizaci opatření, jejichž výsledkem by měla být restrukturalizace závazků a ozdravení provozu společnosti, respektive celé skupiny.

BD P5 Skalka V. s.r.o. a PREMIOT těžební a.s. (dříve PREMIOT Mining & Resources a.s.)

U těchto společnosti byla nově zahájena insolvenční řízení a tyto se nachází ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Společnosti byly vyzvány k předložení seznamů dokládajících jejich ekonomickou situaci a k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu. Nebudou-li společnosti vznášet námitky (které se zatím v insolvenčním rejstříku neobjevily) dojde k vydání rozhodnutí o úpadku a věřitelům započne běh dvouměsíční propadné lhůty k přihlášení pohledávek.

Právní zastoupení ve věci Premiot

V současnosti zastupujeme přes 350 věřitelů skupiny Premiot a denně její vývoj monitorujeme. S mnohaletou specializací právě na vymáhání pohledávek a na insolvenční právo, jsme schopni komplexně posoudit nároky našich klientů a doporučit jim nejvhodnější postup i v kauzách tohoto rozměru.

Věřitelům dluhopisů emitovaných společnostmi ze skupiny Premiot, kteří doposud nevyhledali právní zastoupení, doporučujeme nevyčkávat a svěřit svá práva co nejdříve do rukou zkušených odborníků. Promeškání lhůt v insolvenci totiž může mít fatální následky na vymahatelnost Vašich investicí a my jsme zde, abychom vám pomohli. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře – dotazníku.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině Premiot