Vyberte stránku

Česká žula Premiot IX s.r.o. v insolvenci a úspěch odvolání Premium Data Systems III s.r.o.

Česká žula Premiot IX s.r.o. nově v insolvenci

Dne 26. 9. 2023 bylo na návrh věřitelů zahájeno insolvenční řízení s další společností ze skupiny Premiot, konkrétně se společností Česká žula Premiot IX s.r.o. O úpadku zatím obdobně jako u PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) nebo PREMIOT realitní, a.s., zatím rozhodnuto nebylo a propadná lhůta k přihlášení pohledávek zatím neběží.  Prohlášení úpadku a počátek běhu lhůt však pro naše klienty denně monitorujeme.

Tato lhůta k přihlášení pohledávek v současnosti běží pouze u Premiot Group, a.s., která se již nachází v úpadku a u které je možno přihlásit pohledávky již pouze do 23. 10. 2023. Pokud věřitelé své pohledávky vůči této společnosti do insolvenčního řízení v této lhůtě nepřihlásí, trvale přijdou o možnost dostat své investice zpět. Tato společnost navíc často vystupuje jako aval na směnce klientů, jejichž pohledávky z dluhopisů různých společností Premiot byly zajištěné zajišťovací směnkou. Pokud vlastníte zajišťovací směnku k jakýmkoli pohledávkám vůči kterékoli ze společností Premiot, zkontrolujte, zda na směnce nevystupuje právě Premitot Group, a.s. V takovém případě je taktéž nutné příslušným postupem pohledávku ze směnky do insolvence Premitot Group, a.s. přihláškou přihlásit.

Odvolání ve věci Premium Data Systems III s.r.o.

U společnosti Premium Data Systems III s.r.o. jsme podali insolvenční návrh za některé z věřitelů, které zastupujeme. Původně náš návrh nebyl soudem prvního stupně přijat, ale díky důkladné práci našeho týmu a pevnému právnímu základu jsme neustali a podali odvolání. Odvolací soud následně potvrdil náš právní názor a vrátil věc soudu prvního stupně, aby znovu rozhodl.

Tímto úspěchem jsme dosáhli významného precedensu, který může mít pozitivní dopad na další insolvenční řízení týkající se společností ze skupiny Premiot. Naše argumentace byla založena na tom, že věřitelé Premiotu, prostřednictvím nákupu dluhopisů, pouze realizovali běžnou správu vlastního majetku, což lze považovat za jednání spotřebitele, a tudíž nejsou povinni při podání insolvenčního návrhu skládat zálohu ve výši 50.000 Kč.

Tento precedens nám dává relativní jistotu, že bude možno i v budoucnosti podávat insolvenční návrhy i za fyzické osoby, nepodnikatele, bez povinnosti skládat zálohu na náklady insolvenčního řízení. Neméně důležité je, že insolvenční návrh byl ze stejného důvodu odmítnut i u společnosti Premium Data Systems s.r.o. a i zde bylo již podáno navrhovateli odvolání. Očekáváme, že bude ve věci rozhodnuto stejně jako u Premium Data Systems III s.r.o. a insolvenční řízení s oběma těmito subjekty se bude nadále vyvíjet ve prospěch všech věřitelů.

Zastupování v kauze Premiot Group

Naše advokátní kancelář je odhodlána nadále bojovat za práva věřitelů Premiotu a všech, kteří byli postiženi touto složitou situací. Celkem již zastupujeme skupinu věřitelů Premiotu čítající přes 300 klientů, která se stále rozrůstá a denně sledujeme vývoj situace abychom efektivně a včas uplatňovali jejich práva.

Věřitelům dluhopisů emitovaných společnostmi ze skupiny Premiot, kteří doposud nevyhledali právní zastoupení, doporučujeme nevyčkávat a svěřit svá práva co nejdříve do rukou zkušených odborníků. Promeškání lhůt v insolvenci totiž může mít fatální následky na vymahatelnost Vašich investicí a my jsme zde, abychom vám pomohli.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Reference

Napsali o nás