Vyberte stránku

Insolvenční řízení Future Farming – GFF Private V, Aquaponic Farming Technology, Future Farming Invest

V minulém týdnu naše kancelář podala další insolvenční návrhy, konkrétně GFF Private V a Aquaponic Farming Technology. Dlužník je ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona v úpadku, když: a) má více věřitelů, b) má peněžité závazky delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, c) tyto závazky není schopen plnit. Pokud jde o splnění podmínky spočívající v neschopnosti dlužníka plnit závazky, všichni navrhovatelé, které v tomto insolvenčním návrhu zastupujeme, disponují vůči dlužníkovi pohledávkami, jež jsou 3 měsíce po lhůtě splatnosti, a je tedy možno, aby byla aplikována domněnka dle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Máme tedy za prokázané, že dlužník naplňuje všechny znaky úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proč insolvence Future Farming – GFF?

Pokračujeme ve strategii zastupovat co nejvyšší počet investorů, podávat insolvenční návrhy a zamezovat tak skupině GFF / Future Farming v dalším nakládání s majetkem. Máte-li dluhopisy či jiné investiční produkty níže uvedených společností, naše advokátní kancelář je připravena vám poskytnout profesionální pomoc. Pomůžeme vám zejména:

 • Podat insolvenční návrh
 • Přihlásit vaši pohledávku do insolvenčního řízení
 • Uplatnit pohledávky u ručitele dluhopisu
 • Uplatnit škodu v rámci trestního řízení
 • Sledovat vývoj situace a poskytovat vám aktuální informace

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Musíte správně a včas (do 2 měsíců od prohlášení úpadku) přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení každé společnosti, která vám dluží. Jakýkoliv nevhodný krok nebo opomenutí vede k odmítnutí či popření vaší pohledávky insolvenčním správcem. Naše advokátní kancelář nabízí komplexní službu od podání insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávky až po zastupování stovek klientů na jednotlivých schůzích věřitelů výše uvedených společností. Rovněž nabízíme právní zastoupení při vymáhání splatných pohledávek mimo insolvenční řízení. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou skupinu GFF / Future Farming.

Podklady pro přihlášku pohledávky do insolvence GFF

Prosím zašlete nám scany:

 • dluhopisu (originál si zatím ponechte)
 • emisní podmínky
 • objednávku dluhopisu + potvrzení o přijetí objednávky
 • doklad o úhradě dluhopisu
 • informaci, kdy Vám byla naposledy poskytnuta úhrada za úrokový výnos

Aktuální stav insolvenčních řízení k 8.7.2024

 • Aquaponic Farming Technology s.r.o. 02.07.2024
 • Future Farming Asset s.r.o 10.06.2024
 • Future Farming Heršpice a.s. 05.06.2024
 • Future Farming Invest II. s.r.o. 24.05.2024
 • Future Farming Invest III. s.r.o. 25.06.2024
 • Future Farming Kaly s.r.o. 24.06.2024
 • Future Farming Venture s.r.o. 19.06.2024
 • GFF Asset s.r.o. 28.05.2024
 • GFF Invest s..r..o. 18.06.2024
 • GFF Private V s.r.o. 03.07.2024
 • Future Farming Invest s.r.o. 08.07.2024

Členy skupiny GFF / Future Farming

GFF s.r.o., Identifikační číslo: 07584644, Nastav.it s.r.o., IČO: 04721411, Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, RVO GROUP s.r.o., IČO: 07238436, Future Farming s.r.o., IČO: 07606150, BodyHunters, s.r.o., IČO: 07825544, GFF Capital s.r.o., IČO: 07919077, Develoria s.r.o., IČO: 08431973, Frontman s.r.o.,IČO:06014259,Commerce Trade s.r.o., IČO: 06315402, TWATA factory s.r.o., IČO: 06549489, GFF Invest s.r.o., IČO: 09494324, Asset Management Online s.r.o., IČO: 11670754, Invest Media s.r.o., IČO: 09880666, GFF Senice Projekt s.r.o., IČO: 11854685, Red Medic s.r.o., IČO: 10773762, Future Mining Asset s.r.o., IČO: 08288950, Future Mining s.r.o., IČO: 10773738, PRIME SOFT SYSTEMS s.r.o., IČO: 19088337, RVO Payroll s.r.o., IČO: 10994238, Future Farming Development s.r.o., IČO: 05681413, Future Farming Business II s.r.o., IČO: 06641377, Future Farming Business s.r.o., IČO: 06776493, Future Farming Invest II. s.r.o., IČO: 06894437, Future Farming Asset s.r.o., IČO: 07457677, Farmia Food s.r.o., IČO: 08045895, Future Farming Business III s.r.o., IČO: 08116512, Organta, s.r.o., IČO: 03564908, Future Farming Venture s.r.o., IČO: 06295177, Future Farming Invest III. s.r.o., IČO: 06198996, Future Farming Private s.r.o., IČO: 05880734, Aquaponic Farming Technology s.r.o., IČO: 08696047, Future Farming Invest s.r.o., IČO: 09085980, Future Farming Business IV s.r.o., IČO: 09756426, Future Farming Capital s.r.o., IČO: 10907726, Future Farming Finance s.r.o., IČO: 10907696, Farmia Food Gastro s.r.o., IČO: 09494260, Farmia Food Karolina s.r.o., IČO: 21313555, Farmia Food Futurum s.r.o., IČO: 21313296, GFF Equity s.r.o., IČO: 09956263, GFF Asset s.r.o., IČO: 09956255, GFF Private s.r.o., IČO: 11807024, GFF Private III s.r.o., IČO: 11856432, GFF TK Capital s.r.o., IČO: 10810404, GFF Equity II s.r.o., IČO: 14337151, GFF Asset III s.r.o., IČO: 17630452, GFF Asset II s.r.o., IČO: 17805937, GFF Asset IV s.r.o., IČO: 17736790, GFF Private IV s.r.o., IČO: 11806923, GFF Private VI s.r.o., IČO: 11942029, GFF Private II s.r.o., IČO: 10870059, GFF Private V s.r.o., IČO: 14125251, GFF Private One s.r.o., IČO: 13964453, Develoria Rent a.s., IČO: 14125269, Frontman Agency s.r.o., IČO: 09987444, Paddock Drink s.r.o., IČO: 06547559, WoodMay s.r.o., IČO: 09644601, Fitness Commerce s.r.o., IČO: 09753311,Baka Production s.r.o., IČO: 11845813, Commerce Retail B s.r.o., IČO: 10665030, PTCof Minoritská s.r.o., IČO: 17394279, Royal Barber International s.r.o., IČO: 19443803, České Stromy s.r.o., IČO: 11845848, GFF Senice Projekt II s.r.o., IČO: 10952543, GFF Senice Projekt IV s.r.o., IČO: 10973877, GFF Senice Projekt III s.r.o., IČO: 14032937, Easy Apartments s.r.o., IČO: 19233990, Royal Barber Rent s.r.o., IČO: 21191000, Royal Barber Atrium s.r.o., IČO: 21190542, Royal Barber Harfa s.r.o., IČO: 21190704, Royal Barber Nová Karolína s.r.o., IČO: 21190801, Royal Barber Stromovka s.r.o., IČO: 21190933, Royal Barber Královo Pole s.r.o., IČO: 21323178, Ignis Club s.r.o., IČO: 08914834, Commerce Retail s.r.o., IČO: 09756574, IT Řešení s.r.o., IČO: 10861637, Qfood a.s., IČO: 10672184, Future Farming Heršpice a.s., IČO: 11813695, Future Mining Company a.s., IČO: 14224135, Franchisio s.r.o., IČO: 14051745, Future Farming Farms a.s., IČO: 14312492, Ignis Gastro s.r.o., IČO: 14247275, Commerce Retail Trdlokafe a.s., IČO: 17390001, ApexVentures s.r.o., IČO: 19566026, Commerce Gastro & Retail a.s., IČO: 19718667, Arise T&E s.r.o., 2 IČO: 21313547, GFF International s.r.o., IČO: 21684332, Arise Blue Capital s.r.o., IČO: 21686921, Aquaponics s.r.o., IČO: 05310059, Asociace Aquaponických Farem (AAF), spolek, IČO:05451680, Future Farming Kaly s.r.o., IČO: 04494423

Právní pomoc v kauze

Pokud máte pohledávku za některou ze společností spadající do skupiny GFF, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na našich webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailu info@fabianpartners.cz. V současné chvíli evidujeme několik probíhajících řízení, do nichž jsme podávali přihlášky pohledávek našich klientů a o jejichž vývoji budeme následně informovat.

JUDr. Ing. Pavel Fabian je insolvenčním správcem se zvláštním povolením a advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Klienty běžně zastupujeme v kauzách obdobného velkého rozsahu, kdy v současnosti zastupujeme významnou skupinu věřitelů v rámci insolvenčního řízení banky Sberbank CZ, Premiot nebo v rámci insolvenčního řízení Energetického holdingu Malina.

V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 opakovaně jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence. Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.


Více o kauze GFF v médiích