Vyberte stránku

Insolvenční řízení Future Farming / GFF

Společnosti ze skupiny Future Farming představovaly pro investory atraktivní příležitost pro zhodnocení jejich finančních prostředků. Investoři, důvěřující moderním technologiím a perspektivním aquaponiím, měli možnost investovat do těchto společností prostřednictvím dluhopisů, úročených zápůjček či dalších investičních nástrojů. Nicméně, na začátku letošního roku se začaly tyto společnosti potýkat s problémy při vyplácení úrokových výnosů z dluhopisů a zápůjček.

Insolvenční návrhy – GFF Asset, Future Farming Asset, GFF Invest, Future Farming Invest II. a další.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS reagovala na finanční obtíže společností podáním několika insolvenčních návrhů, konkrétně na společnosti:

  • GFF Asset s.r.o.
  • Future Farming Invest II. s.r.o.
  • Future Farming Asset s.r.o
  • GFF Invest s.r.o.
  • Future Farming Venture s.r.o.

V insolvenčním rejstříku byl také zaznamenán insolvenční návrh zaměstnanců společnosti Future Farming Heršpice s.r.o., což dále potvrzuje závažnost ekonomické a právní situace. Další insolvenční návrhy naše kancelář připravuje a v nejbližší době podá.

Insolvence Future Farming

Skupina Future Farming zahrnuje přibližně 30 společností s různými názvy, které na první pohled nemusí odrážet jejich vzájemnou propojenost. Příkladem jsou společnosti jako Future Farming Invest II. s.r.o., GFF Asset s.r.o., či Nastav.it s.r.o. Provázanost společností je možné ověřit např. v Evidenci skutečných majitelů, kde figuruje jako nepřímý skutečný majitel Ondřej Bartoš či Martin Podoba. Tyto společnosti nabízely různé investiční produkty, převážně dluhopisy, akcie, zatímco GFF Capital s.r.o. poskytovala úročené zápůjčky v řádu milionů.

Investoři v dobré víře, za účelem diverzifikace svého portfolia, často investovali do více dluhopisů od různých společností této skupiny na doporučení investičních poradců. Provázanost společností však způsobuje, že pokud se jedna z nich dostane do problémů, následuje řetězová reakce a do obtíží se dostávají i další. Tento fenomén je známý z předchozích kauz, jako je Premiot, kde došlo k finanční závislosti mezi společnostmi a neustálému toku peněz mezi nimi.

Faktický úpadek Future Farming / GFF

Na začátku tohoto roku přestaly všechny společnosti z této skupiny hradit své závazky. Investoři byli a jsou stále (!) vyzýváni k reinvestování svých dluhopisů, což však nedoporučujeme, protože to pouze odkládá splatnost závazků. Podobně se nedoporučuje zasílat žádosti o předčasné splacení dluhopisů, neboť nesprávné provedení tohoto kroku může vést ke ztrátě nároku na cenný papír.

Právní kroky směřující k uspokojení pohledávek investorů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se rozhodla řešit pohledávky investorů prostřednictvím insolvenčního řízení. Vzhledem k rozsahu kauzy nebylo účelné nabízet cestu vymáhání pohledávek formou nalézacího řízení kvůli vysokým soudním poplatkům. FABIAN & PARTNERS již eviduje velký počet investorů a plánuje v průběhu léta podávat další insolvenční návrhy na další společnosti. Podání insolvenčního návrhu je v současnosti nejrelevantnější možností, jak zabránit prohlubování nepříznivé finanční situace společností a jejich managementu zabránit s nakládáním s majetkem.

Investoři, jako vlastníci dluhopisů, jsou osvobozeni od povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, protože jsou v pozici spotřebitelů. Podání insolvenčního návrhu tedy pro ně není finančně náročné. Většina pohledávek v insolvenčních návrzích je tvořena neuhrazenými úrokovými výnosy, které mohou dosahovat až statisíců korun. Splatnost většiny dluhopisů je v budoucnosti, což však není překážkou pro insolvenční řízení. Navíc rozhodnutím o prohlášení konkurzu dojde k zesplatnění všech pohledávek, tj. i pohledávek (dluhopisů) splatných v budoucnu. Co přesně pro Vás uděláme?

  • podávání insolvenčních návrhů tam, kde to již bude možné
  • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem
  • sledování insolvenčního rejstříku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Doporučení investorům Future Farming / GFF

Investoři se mohou obrátit na advokátní kancelář a podílet se na podání dalších insolvenčních návrhů. Čím více pohledávek věřitelů je v návrhu uvedeno, tím větší váhu má a tím větší tlak je vyvíjen na dlužníka. Rychlé řešení nepříznivé ekonomické situace dlužníka umožňuje vyšší uspokojení pohledávek investorů. JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 950 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině GFF / Future Farming