Vyberte stránku

Přezkumné jednání a schůze věřitelů Česká žula Premiot IX

Dne 2. 2. 2024 se uskutečnila schůze věřitelů společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o., proti níž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. MSPH 90 INS 15155/2023. Schůze věřitelů proběhla u Městského soudu v Praze za účasti zástupců věřitelů a insolvenčního správce, ze strany dlužníka se nezúčastnil nikdo.
 
Společně s dalšími zúčastněnými věřiteli jsme tvořili pohodlnou většinu 81,20 % všech platných hlasů, nic tedy nebránilo hlasování o důležitých bodech schůze věřitelů, a to zejména o dalším postupu vůči dlužníkovi. Vzhledem k pasivitě dlužníka v řízení, který se jednání jednak neúčastnil, ale zároveň se ani k průběhu řízení nevyjadřuje, směřovali jsme na insolvenčního správce několik dotazů k dosavadnímu průběhu řízení.
 
K ekonomickému stavu společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o. insolvenční správce sdělil, že samotná společnost ani její účetní kancelář nespolupracují s insolvenčním správcem za účelem zjištění účetní kondice dlužníka, a tak nemá insolvenční správce žádné informace o hospodaření dlužníka z předchozích let. Ze sdělení insolvenčního správce zároveň plyne, že v postupných platbách ze společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o. byly převedeny na společnost Premiot M & R Capital a.s. finanční prostředky celkem ve výši 13.770.936,54 Kč, což z pozice insolvenčního správce je třeba dále prověřit, zda se jedná o neplatný či neúčinný úkon. Neboť tato transakce se jeví s ohledem na zůstatek na účtu dlužníka ve výši pár desítek korun jako podezřelá. Insolvenční správce již za tímto účelem podniknul další právní kroky a aktuálně jsou podány dvě občanskoprávní žaloby.
 
Zároveň insolvenční správce uvedl, že v bližší době několika týdnů plánuje podat na statutární orgán společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o. trestní oznámení a je pravděpodobné, že toto trestní oznámení bude směřovat i proti společnosti jako takové. Soud zároveň v této souvislosti poukázal na možnost vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení, a to s ohledem na účast státního zastupitelství v jiných insolvenčních řízení koncernových společností skupiny Premiot.
 
V samém závěru řízení došlo k volbě zástupce věřitelů a náhradníka tohoto zástupce, jímž byl zvolen osobně JUDr. Ing. Pavel Fabian, díky čemuž budou mít naši klienti v insolvenčním řízení společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o., větší slovo a lepší pozici pro hájení pohledávek našich klientů. O dalším postupu v insolvenčním řízení společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o. stejně tak jako o vývoji v dalších insolvenčních řízení koncernových společností skupiny Premiot budeme nadále na našich stránkách informovat.

Další insolvence Premiot

Pokud máte pohledávku za některou ze společností spadající do skupiny Premiot, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na našich webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailu info@fabianpartners.cz. V současné chvíli evidujeme několik probíhajících řízení, do nichž jsme podávali přihlášky pohledávek našich klientů a o jejichž vývoji budeme následně informovat. V současné době zastupujeme téměř 500 věřitelů Premiot.
 
Aktuálně pak běží lhůta pro podání přihlášek pohledávek věřitelů společnosti PREMIOT realitní, a.s., proto jestli i Vy máte pohledávku za touto společností, avšak ještě nemáte svého právního zástupce, který by Vaši pohledávku uplatnil a Vaše zájmy dále hájil, neváhejte se na nás obrátit.