Vyberte stránku

Zastupování v insolvenčním řízení investičního fondu WCA International s.r.o.

Další z alternativních investičních fondů kolektivního investování, který sliboval pohádkové zhodnocení investic, končí dne 11.11.2022 v insolvenci.

Fond WCA International, který mohl dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech nabízet své produkty výhradně kvalifikovaným investorům, měl cílit i na širokou veřejnost a stejně jako investiční fond GROWING WAY s.r.o., se kterým je WCA International často srovnáváno, nyní čelí i podanému trestnímu oznámení kvůli podezření z neoprávněného podnikání.

Poškozeným věřitelům, jejichž počet se odhaduje až na 6 tisíc, tak nezbývá, než uplatnit své nároky v insolvenčním řízení a sledovat jaká bude hodnota majetku společnosti, ze kterého budou následně jejich pohledávky uspokojeny.

Jste věřitelem WCA International s.r.o. a potřebujete přihlásit pohledávku?

Vzhledem ke vstupu WCA do insolvence mají nyní věřitelé pouze omezený čas, kdy mohou své nároky uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení (nikoliv žalobou na zaplacení), aby vůbec mohlo dojít k jejich uspokojování.

FABIAN & PARTNERS včele s JUDr. Ing. Pavlem Fabianem,  insolvenčním správcem se zvláštním povolením, se specializuje na zastupování klientů během celého insolvenčního řízení, přičemž v rámci insolvenčního řízení WCA International s.r.o. můžeme nabídnout zejména tyto služby:

  1. posouzení nároku a přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení
  2. zastupování v rámci incidenčních sporů
  3. zastoupení na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů
  4. hlasování na schůzi věřitelů, jednání s insolvenčním správcem
  5. uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení

Uplatnění pohledávky přihláškou v insolvenčním řízení a zastupování v rámci incidenčních sporů 

V každém jednotlivém případě bude nutno posoudit, zda byla smlouva, na základě které věřitelé své prostředky investovali, platná a bude tedy možné přihlašovat veškeré nároky ze smlouvy, nebo zda tato smlouva platná nebyla a bude možno přihlásit pouze bezdůvodné obohacení ve výši poskytnutého plnění.

Pokud však insolvenční správce nebude s povahou nebo výší přihlášené pohledávky souhlasit a na přezkumném jednání ji i tzv. popře (pravost, výši, pořadí), budeme Vás zastupovat také v případě takto vzniklého incidenčního sporu, abychom zajistili uspokojení Vaší pohledávky.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky z insolvence WCA International.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.