Vyberte stránku

Insolvence Malina – přihláška pohledávky

Energetický holding Malina a.s. se dostal do insolvence a skončil dne 12. května 2023 v úpadku.

Malina na sebe podala insolvenční návrh a žádala o možnost řešení úpadku reorganizací namísto konkursu, protože věří, že tím dosáhne nejvyššího uspokojení svých věřitelů. Chce zachovat provoz svého obchodního podniku a dokončit instalace fotovoltaických panelů pro své zákazníky.

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (konkurs nebo reorganizace) zatím nebylo učiněno a jasno o tom, zda soud schválí návrh na reorganizaci společnosti, bude až po první schůzi věřitelů.  

Přihlášení pohledávky do insolvence Malina

Naše advokátní kancelář s mnohaletou specializací na insolvenční právo (a současně insolvenční správce se zvláštním povolením) sleduje insolvenční řízení společnosti Malina a je Vám schopna nabídnout komplexní právní služby během celého jeho průběhu. Naše kancelář v rámci insolvenčního řízení EH Malina a.s. zajistí zejména tyto služby:

 1. bezplatné posouzení Vaší pohledávky,
 2. výzva k provedení díla a odstoupení od smlouvy s EH Malina a.s.,
 3. uplatnění Vaší pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení,
 4. sledování insolvenčního rejstříku,
 5. účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů,
 6. hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru,
 7. zastupování v rámci tzv. incidenčních sporů,
 8. uplatnění pohledávky v případném trestním řízení.

Vedle formálně správného podání přihlášky do insolvence spolu se zkompletováním příloh je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky.

Lhůta pro přihlášku pohledávky Malina 

Všechny věřitele EH Malina a.s. upozorňujeme, že je nutné všechny pohledávky (splatné i nesplatné, podmíněné apod.) vůči společnosti uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení, a to ve lhůtě do 12. července 2023. Kdo neuplatní své pohledávky přihláškou, ztratí jedinou možnost, jak se svých prostředků domoci zpátky.

Pro přihlášení pohledávky je nutné doložit:

 • právní titul pohledávky (smlouvu o dílo),
 • bankovní výpis či jiný doklad prokazující zaplacení zálohy,
 • výpověď smlouvy, výzvu k úhradě apod.

Jednoduše vyplňte formulář nebo pošlete email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem a konkrétní nabídkou.  Vše lze vyřešit online nebo osobně u nás v Praze/Brně

Advokát v insolvenci Malina

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. 

Reference

Napsali o nás

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.