Vyberte stránku

Vymáhání dluhopisů a směnek Premiot

Skupina Premiot již delší dobu nevyplácí tzv. kupony u svých dluhopisů. Rovněž nedochází ani k výplatě jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku 2022. Den splatnosti dluhopisů byl 31. prosinec 2022, přičemž podle emisních podmínek mělo dojít k připsání peněz na účty investorů jednorázově k tomuto datu. Do firem ze skupiny Premiot investovaly řádově tisíce drobných i větších investorů. Různé emise dluhopisů mají splatnost letos, ale také v dalších letech.

Investiční skupinu Premiot Group založil Ondrej Spodniak. Premiot Group se kromě realitního developmentu a investic do nemovitostí zabývá také investicemi do majetkové účasti v podnicích (datové centrum, kamenolom a další). Zaměřuje se hlavně na development v oblasti hotelů a víkendových apartmánů. Pro své projekty vytvořil síť společností, jež se financovaly vydáváním směnek a dluhopisů. Šlo o takzvané podlimitní dluhopisy, tedy prakticky neregulované emise. V emisních podmínkách se uvádí, že společnost může peníze použít i jinde v rámci skupiny Premiot. Problémy se týkají hlavně dluhopisů vydaných dceřinou firmou Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní), a to v objemu okolo 200 milionů korun. 

Jak dále postupovat v kauze Premiot?

V rámci vymáhání dluhů jsme připraveni využít rozsáhlých zkušeností z oblasti vymáhání dluhopisů, směnek a insolvencí. Naší primární snahou je sjednotit věřitele dlužníka a poskytnout oporu v oblasti vymáhání a případného insolvenčního řízení Premiot. Přinášíme možnost navázání spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky, kdy po celou dobu zůstáváte vlastníkem dluhopisu/směnky, tzn. nedochází k postoupení smlouvou o postoupení. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře – dotazníku. Doporučujeme zaslat scany:

dluhopisu (směnky)

emisních podmínek

dokladu o úhradě a případně obdržené dílčí platby

Naše advokátní kancelář provede aktivní vymáhání pohledávky (tj. mimosoudní, soudní, exekuční), ale také její přihlášení ve všech případných insolvenčních řízeních.

Právní zastoupení ve věci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí. 

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině Premiot